Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

VII ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – czas na promocję inicjatyw sołeckich.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza VII edycję ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. To doskonała okazja do promocji lokalnych inicjatyw i projektów, które prezentujemy na łamach Gazety Sołeckiej. Konkurs zachęca do tworzenia innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju danej okolicy i poprawiają jakość życia mieszkańców. Krótko mówiąc polskie wsie pięknieją. Przez trzynaście lat działania funduszu sołeckiego powstała niezliczona liczba inwestycji, zorganizowano mnóstwo wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych oraz innych działań integrujących mieszkańców wsi.

Nie do opisania są efekty wizerunkowe wsi oraz wzmocnione więzi społeczności wiejskich. Nadszedł więc czas aby podzielić się dobrymi praktykami i promować sukcesy. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo z kraju, które w latach 2010-2023 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest to aby przedsięwzięcie było zakończone. Można zgłaszać inicjatywy realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym. Mogą to być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne czyli twarde jak i miękkie, które koncentrują się na aspektach społecznych, promocyjnych, kulturowych i edukacyjnych. Formularz zgłoszeniowy zawiera konkretne pytania, na które należy odpowiedzieć rzeczowo wskazując skalę przedsięwzięcia oraz istotę projektu odpowiadając na 5 pomocniczych pytań. Dla przykładu zapis „wiele osób brało udział w warsztatach” jest zbyt ogólny i trudny w ocenie. Lepiej napisać „18 osób brało udział w warsztatach”. Inny przykład „w wyremontowanej sali wiejskiej odbywa się wiele imprez integrujących mieszkańców”. Tutaj trzeba wymienić te imprezy, warsztaty czy inne aktywności nazywając je po imieniu. Stosowanie takich ogólników obniża wartość projektu.
Do składanego formularza należy dołączyć wymienione w regulaminie załączniki w wersji papierowej: 1. Oświadczenie autora zdjęć. 2. Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu projektu. 3. Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa. Natomiast na płycie CD/DVD należy wgrać: 10 zdjęć obrazujących przebieg inicjatywy i efekt końcowy oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej (MSWord) tożsamy z jego przesłaną i podpisaną wersją wpiętą w skoroszyt.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugim kwartale 2024 roku. Zwycięzca otrzyma statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową pozostali finaliści będą uhonorowani dyplomami jak i również nagrodami pieniężnymi.
Najważniejsze informacje:
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
• Zgłaszana inicjatywa musi być sfinansowana minimum w 40% z funduszu sołeckiego w połączeniu z ewentualnymi środkami własnymi.
• Sołectwa z ośmiu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zgłaszają inicjatywy do Urzędów Marszałkowskich. Pozostali bezpośrednio do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
• Informacji udziela koordynatorka konkursu: Grażyna Sędziak tel. 797 901 112; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warto dzielić się historiami sukcesów i osiągnięciami projektów finansowanych z funduszu sołeckiego, aby zainspirować innych mieszkańców i zachęcić ich do aktywnego udziału w tym procesie.

Załączniki do pobrania

REGULAMIN

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Oświadczenie autora zdjęć.
  3. Oświadczenie wójta/burmistrza.
  4. Oświadczenie o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa.