Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk

logotypy_FE_RP_UE_Lubelskie.png

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Ryki na spotkanie warsztatowe dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk, który określi główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 marca o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Rykach w Sali konferencyjnej. 

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie podejście w zakresie Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z głównymi informacjami na temat procesu.

Spotkanie równocześnie będzie okazją do zabrania głosu i opowiedzenia o problemach z jakimi mieszkańcy zmagają podczas codziennych podróży. Celem warsztatów jest również zebranie materiału do tworzonego dokumentu i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań transportowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Ryk w perspektywie do 2040 r.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej mobilności miejskiej na terenie MOF Ryk.

Agenda spotkania

Link do ankiety:

https://forms.gle/9MfLX165mPJcHJRU6

Agenda SUMP

#FunduszeEuropejskie