Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – przymrozki wiosenne

Urząd Miejski w Rykach informuje, że w terminie do dnia 20 maja 2024 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna    z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 rok.

Wnioski można pobrać w sekretariacie urzędu
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

oraz ze strony internetowej urzędu www.ryki.pl

Wniosek o oszacowanie strat

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych