Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

Zgodnie z art. 103aa. Kodeksu wyborczego mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie. Dietę wypłaca mężom zaufania burmistrz po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem otrzymanym od przewodniczącego, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W załączeniu do pobrania wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania. Wnioski należy składać wraz z zaświadczeniami w sekretariacie urzędu. 

Wniosek o wypłatę diety przysługującej mężowi zaufania