Informacja w sprawie planowanego wznowienia działalności żłobków i placówek wychowania przedszkolnego

Hanna Jończyk / Rafał Machnicki
wtorek, 05 maj 2020 14:28
A- A A+
klocki

W ślad za decyzją rządu o zmniejszeniu obostrzeń dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz przywróceniem działalności żłobków i przedszkoli, informujemy, że Gmina Ryki planuje w najbliższym czasie otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  
Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Ponadto pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Planowane godziny otwarcia placówek oraz zasady bezpieczeństwa określą i udostępnią zainteresowanym dyrektorzy.
Liczba dzieci w jednej grupie zostanie ograniczona. 

Szczegółowe informacje w sprawie zasad funkcjonowania placówek przedszkolnych zamieszczono na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej - pytania i odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR2Ys0H05_IzKEW8ISIqznAWO-FUO48rbyq-Y_3xEFv48e-FgHXEsxgmF4I

 

Dzieci bawiące się w porzedszkolu