L zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Anna Kamińska / Paweł Łysoń
poniedziałek, 23 czerwiec 2014 12:00
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje L zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 26 czerwca 2014 roku, (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 28.11.2013r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rykach oraz warunków jego funkcjonowania,
  2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
  3. konsultacji społecznych dotyczących połączenia sołectw,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych dotyczących likwidacji osiedli i utworzenia sołectw oraz nadania jednostkom pomocniczym statutów,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  6. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r,
  7. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Ryki za 2013 r,
  8. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2013 r,
   1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Ryki za 2013 r.
   2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
   3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2013 r. oraz wniosku o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ryk.
   4. Przedstawienie opinii RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej.
   5. Przedstawienie projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk.
   6. Dyskusja.
   7. Głosowanie.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
Ryki - przestrzeń do inwestycji

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

29 wrzesień 16:00

SAMSAM

29 wrzesień 18:00

25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

29 wrzesień 20:15

25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

30 wrzesień 09:00

Scooby-Doo!

30 wrzesień 11:00

Scooby-Doo!

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych