Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w budynku świetlicy w Moszczance

Danuta Janiszek / admin
piątek, 03 styczeń 2014 15:01
A- A A+

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Lokalizacja: Gmina Ryki
Tytuł projektu: "Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w budynku świetlicy w Moszczance"
Opis operacji: Operacja realizowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Całkowity koszt zadania wyniósł 30 533,60 zł z czego 19 200,00 zł gmina pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 30 533,60 zł
Wielkość wkładu środków w ramach PROW: 19 200,00 zł.