Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

admin
środa, 12 kwiecień 2017 10:25
A- A A+

Realizowane projekty

Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Jana Pawła II w Rykach

Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (w realizacji)

Opracowanie programu rewitalizacji Starego Miasta w Rykach

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki