Opracowanie programu rewitalizacji Starego Miasta w Rykach

Danuta Janiszek / admin
środa, 19 kwiecień 2017 08:14
A- A A+

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Tytuł projektu: Opracowanie programu rewitalizacji Starego Miasta w Rykach
Nr umowy: 32/PR.POPT/2015-00
Beneficjent: Gmina Ryki
Wartość projektu: 132 012,80 zł.
Kwota dofinansowania: 118 810,17 zł.

W ramach projektu został opracowany dokument pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.