Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Danuta Janiszek / admin
piątek, 30 listopad 2018 10:26
A- A A+

Realizowane projekty

Modernizacja, doposażenie i utwardzenie terenu przy budynku przeznaczonym na cele kulturalne w Sędowicach

Budowa targowiska gminnego w Rykach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Bazanowie