Budowa sceny wraz z widownią i placem zabaw w ramach zadania „Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej”.

Edyta Jeżewska / admin
piątek, 19 kwiecień 2019 14:49
A- A A+

Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z UE w ramach Działania 4.2. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Po pozytywnej ocenie wniosku złożonego 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek i Skarbnik Gminy Dariusz Sosnowski podpisali z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji zadania.
Zadanie realizowane będzie na dz.nr 4626 i cz. dz.nr 4627, na terenie zabytkowego parku, który ma szczególne znaczenie dla regionu ze względu na walory zabytkowe i krajobrazowe. Zabytek wpisany do rejestru zabytków klasy A pod nr 896.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: placu zabaw dla dzieci o powierzchni 418 m2 utrzymany w stylistyce naturalnej poprzez zastosowanie: naturalnej i wodoprzepuszczalnej nawierzchni z drobnego żwirku; urządzeń zabawowych wykonanych z naturalnych materiałów jak drewno robiniowe z zachowanym naturalnym rysunkiem drewna, elementy ze stali ocynkowanej (łańcuchy, zaczepy itd.), liny polipropylenowe w kolorystyce naturalnych lin jutowych. Na placu zabaw projektuje się utwardzony placyk wejściowy z ławkami dla opiekunów. Plac zabaw posiadał będzie tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. Wokół placu zabaw projektuje się ozdobne nasadzenia krzewów kwitnących, stanowiące zielone ogrodzenie terenu dla najmłodszych. Wokół placu zabaw projektuje się ogrodzenie panelowe z przęseł montowanych do słupków ogrodzeniowych zamontowanych na prefabrykatach betonowych. Wysokość ogrodzenia: 1,08cm. W ogrodzeniu projektuje się jedną furtkę wejściową. Ogrodzenie malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Plac zabaw wyposażony będzie w elementy zabawowe:

Elementami małej architektury stanowiącej wyposażenie będą: ławki parkowe pojedyncze z obudową drewnianą siedzeniową oraz kosze śmietnikowe.
W południowo-zachodniej części parku operacja zakłada budowę sceny plenerowej z widownią. Scena o konstrukcji drewnianej, główna konstrukcja dachu - wiązary z drewna klejonego. Dach czterospadowy, pokryty blachą płaską. Scena składa się z pomostu drewnianego o wysokości 45cm o wymiarach w rzucie 9x9 m, z zadaszeniem oraz widownią na 5 rzędów ławek na ok. 164 osoby. Z południowej strony zaprojektowano wejście na scenę z poziomu terenu poprzez schody, z północnej strony - poprzez schody oraz pochylnie. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z pochylnią.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania miejsca koncertów. Scena wraz z widownią pozwoli na organizowanie koncertów np. Dzień Dziedzictwa Lokalnego Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, Ogólnopolski Przegląd Kapel Rockowych i innych imprez plenerowych co wzbogaci ofertę turystyczną tego obszaru, a stworzenie atrakcyjnego placu zabaw w tym rejonie zwiększy potencjał rekreacyjny obszaru nie tylko dla osób dorosłych lecz także całych rodzin.
Ponadto w ramach realizacji operacji zostaną wykonane: przyłącze energetyczne oraz zasilenie kablem projektowanych latarni i obiektów (scena).


Całkowita wartość zadania wynosi: 616 645,00 zł.

Kwota dofinansowania wynosi: 300 000,00 zł.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież