Bez kategorii

Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?

Głosowanie WZC w trybie obiegowym

Na podstawie § 17 ust. 10 i ust. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” /tekst jednolity z dnia 27.07.2020 r./ w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późniejszymi zmianami/ art. 10 ust. 1a i ust. 10f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2261/ w związku z nadal istniejącym zagrożeniem zakażenia chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021r.  

Czytaj więcej...

Zajęcia 3.12.2020

3 grudnia 2020 roku przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Rykach  uczestniczyły w pogadance na temat Świąt Bożego Narodzenia i związanych z nimi tradycjach. Dzieci opowiedziały też, co w świętach lubią najbardziej. Jak się okazało wszyscy najbardziej lubią Mikołaja i prezenty.  Wysłuchały opowiadania pt.: „Idą święta”, z którego dowiedziały się jak wygląda wioska Mikołaja w odległej Laponii.  Zobaczyły również, jakie książki o tematyce świątecznej można wypożyczyć w bibliotece.

 

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach

Projekt pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach ”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Kwota dofinansowania: 7 000 000 zł.

Całkowity wartość inwestycji: 15 224 908,42  zł.

Termin realizacji 01.2019 – 03.2022 r.

Projekt dotyczy budowy hali sportowo-widowiskowej i budynku zaplecza oraz wykonanie drogi wewnętrznej, 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych), wiaty śmietnikowej, chodników, placu manewrowego, schodów terenowych oraz elementów małej architektury . Budynek składa się z dwóch zdylatowanych od siebie brył na planie dwóch prostokątów przesuniętych względem siebie o wym. max. 65,32x 40,36 m i wysokości maksymalnej 16,41 m.

Budynek w całości niepodpiwniczony. Pierwszy segment budynku stanowi hala sportowa z widownią na 340 osób (338 miejsc siedzących oraz 2 dla osób niepełnosprawnych)oraz zapleczem szatniowym , natomiast drugi segment zaplecza posiada dwie kondygnacje użytkowe spełniające funkcje uzupełniające oraz administracyjne, oraz pomieszczenie techniczne. Całość obiektu - wszystkie kondygnacje (oprócz technicznej) oraz widownia , dzięki dźwigowi osobowemu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zadaszenie obu segmentów w kształcie fali o konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, kryty membrana EPDM. Budynek zrealizowany w technologii żelbetowej, ściany osłonowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych drobnowymiarowych gr. 24 cm. ocieplone styropianem gr. 15 cm. oraz otynkowane. Budynek będzie miał dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie chodniki przed wejściami oraz wewnętrzny dźwig osobowy

Liczba kondygnacji nadziemnych - hala sportowa 1, budynek zaplecza 2 (w części obiektu)

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Wysokość zabudowy hali sportowej - 16,41 m

Wysokość budynku zaplecza - 8,40 m

Maksymalne gabaryty budynków 40,36 m x 65,32 m

Powierzchnia zabudowy 2285,55 m2

Powierzchnia całkowita 4072,07 m2

Powierzchnia użytkowa 3247,33 m2

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

- wewnętrzną instalację wody i kanalizacji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z istniejącego przyłącza wody, kanalizacja do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa ,ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

- wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, ogrzewanie tradycyjne panelowe, podłogowe zasilane z projektowanej kotłowni gazowej oraz wentylacja mechaniczna z nagrzewnicami,

- wewnętrzną instalacja gazu,

- wentylacji mechanicznej w całym obiekcie, klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach,

- instalacji elektrycznej, na potrzeby zasilania odbiorników energii elektrycznej. Parametry opraw oświetleniowych LED będą zapewniać uzyskanie natężenia oświetlenia i współczynnika równomierności,

- system okablowania strukturalnego, który zapewni dostęp do sieci telefonicznej oraz LAN, system sygnalizacji włąmania, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery), instalacja sieci komputerowej z możliwością uzyskania dostępu do sieci internet przez Wi-fi.

Projektowana hala sportowa będzie spełniać potrzeby mieszkańców Gminy Ryki, zwłaszcza stowarzyszeń sportowych i klubów sportowych istniejących w gminie oraz stanowić miejsce rekreacji i centrum imprez sportowych. W budynku hali sportowo-widowiskowej znajduje się płyta boiska do gry w futsal, o wym. pola gry: 40:20 m pozwalająca na rozgrywanie zawodów na poziomie międzynarodowym. W poziomie boiska przewidziano strefę dla sędziów oraz zawodników rezerwowych. Pod trybunami widowni zlokalizowano strefę szatniową: 4 szatnie z zapleczem sanitarnym i natryskami dla min. 24 zawodników, pokój z zapleczem sanitarnym dla trenerów i nauczycieli, pokój z zapleczem sanitarnym dla sędziów, trzy magazyny sprzętu sportowego, wentylatorownie oraz kotłownia gazową z wejściem od zewnątrz. Ponadto w budynku zaplecza na kondygnacji parteru zaprojektowano: pom. ochrony/recepcja w strefie wejścia głównego, szatnie, pomieszczenie obsługi medycznej i pierwszej pomocy, salę fitness i zajęć indywidualnych, dwa boiska do squash'a, szatnię damską jako zaplecze sanitarne fitnessu, siłowni i squash'a zespół sanitarny ogólnodostępny, pom. techniczne i magazynowe. Na kondygnacji I budynku zaplecza zaprojektowano: siłownię, szatnię męską jako zaplecze sanitarne fitnessu, siłowni i squash'a, zespół sanitarny ogólnodostępny, pom. magazynowe i gospodarcze, strefę administracyjną. W budynku hali zaprojektowano trybuny widowni dla 340 osób.

W obiekcie będzie istnieć możliwość rozgrywania zawodów o charakterze krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym w takich dyscyplinach sportowych jak: w piłce nożnej, koszykówce, tenisie stołowym, piłce nożnej halowej (futsal), bowiem obiekt będzie spełniał wymogi krajowych federacji właściwych dla tych dyscyplin. Zawody będą mogły być organizowane w ramach zadań własnych MGOSiR w Rykach oraz w ramach działalności lokalnych klubów sportowych, Sportowego Związku Szkolnego na wszystkich szczeblach rozgrywek lub też komercyjnie na podstawie umowy z klubami, organizacjami, firmami, również spoza terenu Gminy Ryki, co zapewni dodatkowe źródło dochodu. Hala wykorzystywana będzie jako zaplecze szatniowo-sanitarne dla przyległego do niej boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej.

Obiekt, w godzinach od 8:00 – 14:00 użytkowany będzie przez szkoły w ramach zajęć dydaktycznych i sportowych. Od godziny 14:00 – 22:00 hala będzie otwarta dla mieszkańców i klubów sportowych. Budowa pełnowymiarowej hali jest odpowiedzią na potrzeby istniejących klubów sportowych na terenie gminy Ryki.

Na terenie Gminy Ryki istnieją sale sportowe przyszkolne, co w połączeniu z planowaną budową hali stanowić będzie kompleks sportowy pozwalający na rozwijanie talentów sportowych od najmłodszych lat ( klasy sportowe w PSP Nr 2 w Rykach) na profesjonalnym obiekcie sportowym. Pozwoli na wyrównanie szans klubów z terenu które nie posiadają takiego obiektu, na uzyskanie wyższych osiągnieć poprzez prowadzenie profesjonalnych treningów na profesjonalnym obiekcie. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników. Zadanie Budowa hali sportowej zostało wpisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2017 r., na podstawie prowadzonych konsultacji społecznych

Zdjęcia przed realizacją

Zdjęcia - w trakcie realizacji

 

Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
  • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.
  • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony.
  • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”.
  • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
  • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”.
  • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.
  • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”. 
  • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”.
  • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.  

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ryki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.ryki.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 05.04.2006 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2015r. 

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków - z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 12.02.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rykach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Grzelak
Telefon: 818657129

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

          • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne: od strony ulicy Karola Wojtyły, dodatkowe: z tyłu budynku wejście od ulicy Wyczółkowskiego. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych.
          • Na parterze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, gdzie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
          • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.
          • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
          • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki

         • Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego w Rykach.
          • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.