Bez kategorii

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Lubelskiego

W dniu 24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Pełna treść rozporządzenia 
 
Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

Przed i w trakcie realizacji zadania: "Przebudowa dróg gminnych Nr 102909L, 102897L w Rykach"

ul. Wierusz-Kowalskiego

ul. Nałkowskiego

ul. B. Prusa 

ul. Skotnickiego

ul. Słoneczna

ul. S. Staszica

ul. Szarych Szeregów

ul. S. Żeromskiego

Zajęcia 28.10.2021

Fenek – bajkowy pomocnik dla tych rodziców, którzy chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby jak najlepiej wychować swoje dzieci. Fenek to także dziecięcy przewodnik po otaczającym je świecie. Uczy dziecko, jak dbać o zdrowie i środowisko. Jak zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach. I jak nazwać, oswoić i zrozumieć swoje emocje. 

Grupy 4 i 5-latków z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Rykach poznały tego sympatycznego liska na kolejnych zajęciach z cyklu „Spotkanie z książką”, które odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.

 

Zajęcia 28.07.2021

Graliście w komórki do wynajęcia, ziemniaka, tramwaj, gumę? Wiecie, co to hacele, chłopek, pikuty, zośka? Przypominamy zabawy z czasów, kiedy nie było komputerów, kablówki, a nawet i telewizora w wielu domach. Kiedy dzieci spędzały dużo czasu na dworze i po prostu bawiły się ze sobą. Kiedy osiedla nie były grodzone, kiedy biegało się z kluczem na szyi, a centrum towarzyskim podwórek był trzepak.

Wśród zabaw i gier znalazły się te najprostsze jak "Baloniku nasz malutki", "Mam chusteczkę haftowaną" czy "Mało nas do pieczenia chleba", zabawy typowo podwórkowe jak dwa ognie, kapsle, wojna, ale i zabawy ludowe jak "Uciekła mi przepióreczka w proso", "Jaworowi ludzie", "Król Lul", "Moja Ulijanko" czy wreszcie zabawy na niepogodę jak pomidor, piekło-niebo, inteligencja, wisielec, teatr cieni i wiele innych.

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Rykach mogły choć na chwilę przenieść się w czasie i przekonać się jak ich rodzice i dziadkowie spędzali wolny czas. Było to dla nich wielkie zaskoczenie. Okazało się, że dzieci w ogóle nie znały dawnych gier i zabaw. Mamy nadzieję, że je polubią, a ich rodzice z sentymentem powrócą do czasów własnego dzieciństwa. Działania te miały również na celu zachęcenie całych rodzin do wspólnej
zabawy, integracji, zmiany codziennych nawyków
związanych ze wspólnym spędzaniem czasu.

 

Zajęcia z cyklu „Spotkanie z książką” i „Popołudnie zapomnianych gier i zabaw” odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.

 

Zajęcia 22.06.2021

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – BEZPIECZNE WAKACJE

Okres wakacji, to czas, na który dzieci czekają ze szczególnym utęsknieniem. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. O tym właśnie rozmawiały przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1 uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarkę z Oddziału dla Dzieci Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach.

W trakcie spotkania najmłodsi zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach, np.: na drodze, nad wodą, w górach, spotykając obcą osobę. Rozmawiali o tym, co może wydarzyć się podczas letniego wypoczynku. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Doskonale znały numery alarmowe oraz wiedziały w jakich sytuacjach można z nich korzystać.

Zajęcia z cyklu „Spotkanie z książką” odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.

 

„Reaktywacja 2017+” – (projekt 1.7)

Wniosek o dofinansowanie z EFS realizacji zadania został złożony w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 605 977,50 zł.

Uzyskana kwota dofinansowania: 515 080,87 zł.

Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie od 01.08.2018 r. – 31.12.2019 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 9 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gmin: Ryki 

Zadania:

  • Praca socjalna;
  • Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa uczestników projektu wraz z opracowaniem ścieżki dla każdej osoby objętej wsparciem projektu;
  • Wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
  • Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych;
  • Szkolenia zawodowe;
  • Staże

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu a w tym prace społecznie użyteczne;

  • Indywidualne pośrednictwo pracy;

W gminie Ryki w projekcie wezmą udział przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Wskaźniki produktu:

Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie – 6 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 36 osób 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 21 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących pracy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 9 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 22 osoby.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.