Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 102859L ul. Graniczna, 102865L ul. Kopernika, 102906L ul. Kwiatowa, 102907L ul. Traugutta w Rykach

Danuta Janiszek / Rafał Machnicki
środa, 29 styczeń 2020 15:14
A- A A+

 

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 102859L ul.Graniczna, 102865L ul.Kopernika, 102906L ul.Kwiatowa, 102907L ul.Traugutta w Rykach.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania:  1 165 923,00 zł.

Całkowity wartość inwestycji: 1 943 205,04 zł. (koszt kwalifikowany)

W dniu 6 września 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji zadania.

W wyniku realizacji zakresu rzeczowego zadania:

Droga nr 102859L – ul.Graniczna

 - Roboty  przygotowawcze

- Nawierzchnia

- Studzienki

- Wyniesione przejścia dla pieszych

- Oznakowanie

- Zjazdy

- Chodnik wymiana

- Wymiana 50% krawężników i chodnika

- Sieć kanalizacji deszczowej  roboty ziemne

- Sieć kanalizacji deszczowej  roboty instalacyjne

Droga nr 102865L- ul.Kopernika

- Roboty przygotowawcze

- Nawierzchnia

- Studzienki

- Wyniesione przejścia dla pieszych

- Wymiana krawężników i chodnika

- Oznakowanie

Droga nr 102907L – ul.Traugutta

- Roboty przygotowawcze

- Nawierzchnia

- Wymiana krwężników i chodnika

- Studzienki

- Wyniesione przejścia dla pieszych

- Oznakowanie

Droga nr 102906L – ul.Kwiatowa

- Roboty przygotowawcze

- Nawierzchnia

- Studzienki

- Wyniesione przejścia dla pieszych

- Oznakowanie

- Droga z płyt ażurowych

- Wymiana krawężników i chodnika

Zostanie osiągnięty stan docelowy drogi:

- Nr drogi 102859L, klasa drogi: L, długość drogi:475,50 mb,

- przekrój jezdni:  1X2, uliczny w obustronnym krawężniku,  szerokość jezdni  6,20 m. o nawierzchni bitumicznej od km 0+012,50 do km 0+488,

- przekrój o pochyleniu daszkowym i jednostronnym w stronę ścieków podchodnikowych 2%,

- warstwa wyrównawczaz betonu asfaltowego 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 cm.od km 0+012,50 do km 0+488.,

- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o szer.2,00-2,20 m.od km 0+012,50 do km 0+488, usytuowane przy jezdni.

- odwodnienie drogi  siecią kanalizacji deszczowej.

-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1438L ul.Słowackiego i drogą gminna Nr 102865L ul.Kopernika.

- wyniesione przejścia dla pieszych.

- droga oznakowana: znakami drogowymi poziomymi P-10  na pow. 24 m2 i znakami drogowymi pionowymi: ostrzegawcze szt.1, zakazu szt2, informacyjne 6 szt. 

Inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną  tj. napowietrzną linią energetyczna, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

- Droga nr 102865L, klasa L, długość drogi 258,90 mb,

- przekrój jezdni:  1X2, uliczny w obustronnym krawężniku,  szerokość jezdni  5,80 m. o nawierzchni asfaltowej

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 cm.od km 0+009,30 do km 0+268,20.,

- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o szer.2,10- 2,30 m. usytuowane przy jezdni,

- odwodnienie powierzchniowe

- wyniesione przejścia dla pieszych.

- droga oznakowana: znakami drogowymi poziomymi i pionowymi : ostrzegawcze szt.2, informacyjne 10 szt.

- skrzyżowanie z drogą nr 102859L ul.Graniczna  i drogą powiatową Nr 1446 L- ul.Żytnia.

Droga nr 102906L, klasa L, długość drogi 237,80 mb,

- przekrój jezdni:  1X2, uliczny w obustronnym krawężniku,  szerokość jezdni  6,00 m. o nawierzchni asfaltowej,

- warstwa wyrównawczaz betonu asfaltowego 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 cm.,

- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o szer.2,00 m.  usytuowane przy jezdni,

- odwodnienie powierzchniowe,

- wyniesione przejścia dla pieszych,

- droga oznakowana: znakami drogowymi poziomymi i pionowymi: ostrzegawcze 2 szt., informacyjne 2 szt.

- skrzyżowani z drogą gminną  nr 102865L ul.Kopernika i drogą powiatową nr 1438L ul.Słowackiego

Droga nr 102907L, klasa L, długość drogi 203,60 mb,

- przekrój jezdni:  1X2, uliczny w obustronnym krawężniku,  szerokość jezdni  6,00 m. o nawierzchni asfaltowej

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 cm.,

- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o szer.1,50 usytuowane poza pasem zieleni,

- odwodnienie powierzchniowe

- wyniesione przejścia dla pieszych.

- droga oznakowana: znakami drogowymi poziomymi i pionowymi szt.4,  skrzyżowanie drogą gminna nr 102865L ul.Kopernika i drogą powiatową Nr 1438L ul.Słowackiego.

 

Termin realizacji zakresu rzeczowego i oddania do użytkowania zadania: wrzesień 2019 - sierpień 2020 r.