Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, 4-torowej bieżni prostej o długości 78 m, skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach

Danuta Janiszek / Rafał Machnicki
piątek, 14 luty 2020 13:50
A- A A+

W dniu 07.02.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość zadania ogółem wynosi 853 971,00  zł.                                                                    
w tym kwota dofinansowania 426 900,00 zł.                                                                                        
Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 30.10.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego składającego się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - 756 m2, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej - 510 m2; bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni  poliuretanowej przepuszczalnej, natryskowej- 350 m2; skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, natryskowej- 49,2 m2;  zeskoczni o nawierzchni piaskowej - 27, 5 m2; piłkochwyty wys. 6 m i ogrodzenia panelowego wys. 4 m; elementów wyposażenia: dwa stojaki z tablicami, obręczami i siatką do koszykówki, jeden komplet demontowanych słupków do siatkówki  z siatką, dwie bramki do mini piłki nożnej, dwa kosze na śmieci, odbudowa trawnika po pracach budowlanych, budowa dojścia z kostki betonowej gr. 6 cm-35 m2; odwodnienie drenażowe z zastosowaniem drenów DN 80. Zrzut wody opadowej projektowanym przyłączem do istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Warszawskiej.

Plan Zagospodarowania Terenu