Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

Danuta Janiszek / Rafał Machnicki
wtorek, 12 maj 2020 11:05
A- A A+

 

W dniu 30.04.2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej.

W budynku PSP Nr 2 w Rykach zostanie wykonane  ocieplenie ścian  i piwnic oraz  ścian fundamentowych, ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyłazów dachowych, wymiana rynien rur spustowych oraz obróbek blacharskich, opaski wokół budynku, remont schodów i ścian remont pochylni dla niepełnosprawnych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne typu LED,  montaż urządzeń fotowoltaicznych, wymiana instalacji odgromowej, p. porażeniowej.

Kubatura części ogrzewanej:  26 268 m3

Beneficjent

Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Cel główny projektu:

Podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez termomodernizację, montaż oświetlenia energooszczędnego oraz systemu fotowoltaicznego.

Planowane efekty

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – 0,015
 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) – 1324,76
 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) – 52,03
 4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) – 560 873,57
 5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2/rok) – 90,93
 6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) – 14,25
 7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) - 1
 8. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) - 1
 9. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m2) – 7 219
 10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (kWe) – 15,00
 11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kWe) – 15,00

Wartość projektu,

 5 445 865,68 zł.

Dofinansowanie UE

3 579 257,77 zł.

Wkład własny:

 1 866 607,91 zł.

Zakres rzeczowy projektu :

 1. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej
 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie
 3. Wykonanie inwestycji w obiekcie szkoły – termomodernizacja
 4. Wykonanie inwestycji w obiekcie szkoły – fotowoltaika
 5. Wykonanie inwestycji w obiekcie szkoły – roboty towarzyszące
 6. Nadzór nad realizacją inwestycji.
 7. Promocja projektu:

- wykonanie tablicy informacyjnej na etapie realizacji projektu i pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu,

- informacja na stronie Gminy Ryki,

- informacja w obiekcie  szkoły  poprzez umieszczenie tablicy informującej  o uzyskanych efektach projektu.

Harmonogram realizacji projektu.

Rozpoczęcie realizacji projektu 09.01.2019 r.

Zakończenie rzeczowe projektu 30.10.2021 r.

Zakończenie finansowe projektu 20.12.2021 r.

Promocja projektu