Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Sylwia Sieraj / Rafał Machnicki
poniedziałek, 13 lipiec 2020 15:29
A- A A+

Projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Ryki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego Gminy Ryki przez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii (tj. gaz, węgiel, drewno, energia elektryczna) odnawialnymi źródłami energii (słońce, biomasa). Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła CWU i kotłów CO na pellet, które będą produkowały energię cieplną i/lub elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domów mieszkalnych, odbiorców indywidualnych. W ramach inspekcji terenowych przeprowadzonych w każdym gospodarstwie domowym objętym projektem, tak dostosowano moc każdej instalacji, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. Instalacje solarne i fotowoltaiczne będą lokalizowane w istniejących budynkach, na budynkach (na dachu lub na elewacji) albo na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków mieszk., na potrzeby których te instalacje będą pracowały. Pompy ciepła i kotły CO będą umieszczone w/przy istniejących budynkach mieszkalnych.

W rezultacie przedsięwzięcia zostaną osiągnięte wymierne korzyści:

W projekcie zostaną również wdrożone inteligentne systemy zarządzania energią TIK. Projekt jest zgodny z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Wartość projektu: 6 894 853,20 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 336 840,00 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 3 802 104,00 zł