Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie

Eliza Gorzkowska / Paweł Łysoń
czwartek, 05 maj 2011 10:31
A- A A+

Działanie: 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, Nowa Dąbia, Podwierzbie, Karczmiska
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie terenu- dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie”
Opis operacji: Celem projektu była poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej na obszarze gminy Ryki. Świetlice wiejskie będą zaspakajały potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, jak również umożliwią rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez pełnienie roli miejsca spotkań mieszkańców.
W zakres inwestycji wchodzi:

Całkowita wartość projektu: 329 279,93 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 134 950,00 zł


Świetlica w Nowej Dąbi:


Świetlica w Podwierzbiu:

Świetlica w Karczmiskach:

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież