Samorząd

Ankieta diagnozująca mocne i słabe strony obszarów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów czterech obszarów:

- obszar nr 3 Jarmołówka,
- obszar nr 7 Królewska,
- obszar nr 10 Stare Miasto,
- obszar nr 21 Krasnogliny.

Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,
w terminie 3-20.02.2023 prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczone zostały obszary rewitalizacji: obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasta, obszar nr 21 Krasnogliny w których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Czytaj więcej...

Tropem Wilczym-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zalesiu k. Ryk

Serdecznie zapraszamy do Zalesia k. Ryk na Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Celem imprezy jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Organizatorem jest Gmina Ryki i Światowy Związek Żołnierzy AK koło w Rykach im. Mariana Bernaciaka "Orlika" oraz nasza grupa biegusiem.pl. Bieg odbędzie się 5 marca 2023r. o godz. 10.00 w Zalesiu k. Ryk. Szczegółowe informacje  w Regulaminie

Zgłoszenia do biegu: 

 zapisy 

Czytaj więcej...

VI ogólnopolski konkurs "Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa" - zaproszenie do uczestnictwa

Szanowni Państwo,
Trwa VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości zrealizowanego projektu. Ponadto przedsięwzięcie musi być zakończone ale mogło być realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym.

Czytaj więcej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,
sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Ryki – kwestionariusz ankiety internetowej

Czytaj więcej...

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady