Samorząd

Spotkanie informacyjne OZE

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje X zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 31 maja (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2019

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019 na realizację następującego zadania:"Wypoczynek w okresie ferii letnich 2019 dla 80 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: 10 - 14 dni".

Szkolenie OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "Razem - Inicjatywy z obszaru ES" z Lublina serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie Akademia Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniach 29,30 i 31 maja w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11 w godzinach od 9.00-do15.30.

Inkubator wsparcia przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości w ramach którego powstanie platforma internetowa dla biznesu. Projekt polega na bezpłatnym wsparciu Państwa działalności poprzez promocję firmy posiadającej siedzibę na terenie powiatu ryckiego oraz oferowanych towarów i usług a także promocji produktu lokalnego.

Informacja Burmistrza Ryk

W związku z planowaną w 2019 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), obejmującej podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków lub ich części) Burmistrz Ryk zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie danych dotyczących gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym. Kontrole rozpoczną sie w miesiącu maju.

Zapraszamy na Dzień Dziedzictwa Lokalnego

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych