XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Urząd Miejski w Rykach / Łukasz Wiraszka
wtorek, 27 listopad 2012 14:09
A- A A+

W dniu 30 listopada (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  -XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 28.09.2012
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu działalności jednostki dotyczącej Gminy Ryki.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  b) podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych,
  c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  f) przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki,
  g) przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,
  h) wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny” nr WND – POKL.09.01.02 – 06-185/12,
  i) przyznania dodatku za wieloletnią pracę Burmistrzowi Ryk.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

- VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 3.06.2011 r.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych