XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Wardal / Przemysław Filiks
środa, 26 czerwiec 2019 11:16
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca (piętek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • X sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • XI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Raport o Stanie Gminy za 2018r.
  1. przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2018r.;
  2. debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2018r.;
  3. podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ryk za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2018 rok
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018r.;
  3. dyskusja;
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  1. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia 7 czerwca 2019 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2018r.;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej;
  3. dyskusja;
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  2. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
  3. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rykach przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz zwolnienia z trybu sprzedaży przetargowej;
  4. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z udziałem w sąsiedniej działce stanowiącej dojazd;
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  6. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Ryki publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
  7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki a także inne organy oraz określenia granic ich obwodów;
  8. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ryki;
  9. powołania Ryckiej Rady Seniorów;
  10. wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 6;
  11. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Transmisja obrad XII sesji Rady Miejskiej w Rykach - Na żywo: 28 czerwca 2019 r. godz. 9:00

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych