Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Sylwia Sieraj / admin
wtorek, 27 sierpień 2019 08:31
A- A A+

Od 1 września 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Ryki obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 i Dz. U. 2019 r. poz. 730 ), oraz na mocy uchwały Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 5 lipca 2019 r. poz. 3934)

Za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców (opiekunów prawnych) i ich dzieci do ukończenia 18 roku życia, a uczące się do ukończenia 25 roku życia.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Na podstawie art., 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właścicieli nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rykach w pok. nr 212; 213; 215 lub telefonicznie pod nr tel. 81 8657154; 81 8657142; 81 8657140.

  1. Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  2. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 5 lipca 2019 r. poz. 3934) uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  3. Zasady segregacji odpadów http://www.ryki.pl/pl/samorząd/gospodarka-odpadami/zasady-segregacji-odpadów.html

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych