Bez kategorii

Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
  • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.
  • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony.
  • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”.
  • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
  • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”.
  • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.
  • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”. 
  • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”.
  • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.  

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ryki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.ryki.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 05.04.2006 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2015r. 

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków - z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 12.02.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rykach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Grzelak
Telefon: 818657129

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

          • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne: od strony ulicy Karola Wojtyły, dodatkowe: z tyłu budynku wejście od ulicy Wyczółkowskiego. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych.
          • Na parterze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, gdzie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
          • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.
          • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
          • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki

         • Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego w Rykach.
          • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Mobilna pracownia mammograficzna

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:
Ryki – 10 marca 2020 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Urzędzie Miejskim, ul. Karola Wojtyły 29
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Czytaj więcej...

Zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne zieleni wysokiej w mieście Ryki

Realizacja: 2019
Wartość zadania: 56 000,00 zł
Kwota dotacji: 25 000,00 zł.; 
Wykonawca: „Projektowanie i Utrzymanie Zieleni Niskiej i Wysokiej Jan Oborski”  Wrzosówka 43,   08-503 Nowodwór
Zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych w mieście Ryki na poszczególnych ulicach w następujących ilościach:

- 18 szt. drzew z gatunku klon rosnącego przy ul. Jana Pawła II,
- 2 szt. drzew z gatunku klon oraz 1 szt. lipa rosnących przy ul. Tadeusza  Kościuszki,
- 31 szt. drzew z gatunku klon rosnących w ul. Józefa Dziekońskiego,
- 149 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Wspólna,
- 35 szt. drzew z gatunku lipa rosnących przy ul. Adama Mickiewicza,
- 28 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Fryderyka Chopina
- 9 szt. drzew z gatunku klon rosnących oraz 3 szt. z gatunku jabłoń rajska przy Placu Wolności,
- 5 szt. drzew z gatunku jabłoń rajska rosnących przy ul. Polna,
- 38 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Leona Wyczółkowskiego ( od ul. Żytnia do wjazdu na teren warsztatów szkolnych,
- 60 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Karola Wojtyły,
- 35 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Romualda Traugutta.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102843L w m.Lasoń

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Całkowita wartość zadania:  187 873,20 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna).

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 185 115,00 zł.
Wartość dofinansowania: 111 069,00 zł.
Termin zakończenia zadania:  04.11.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

• roboty przygotowawcze
• elementy dróg i ulic
• podbudowy
• nawierzchnie
• roboty wykończeniowe

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, Nr drogi 102843L,długość drogi: 566  mb, prędkość projektowa Vp=30 km/h, prędkość miarodajna 40 km/h,  kat. ruchu KR-1, obciążenie nawierzchni 115 -00kN/oś
- przekrój jezdni:  1x2, szerokość pasa ruchu 2,5 m, szerokość jezdni 5,00 m.,
- warstwa wyrównawcza gr.2 cm.
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.
- pobocza: gruntowe ulepszone z kruszywa łamanego,
- szerokość pobocza 0,75 m,
- pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 %
- skrajnia pionowa  4,60 m
- odwodnienie drogi: powierzchniowe,
- droga oznakowana znakami: pionowymi.

 

Budowa sceny wraz z widownią i placem zabaw w ramach zadania „Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej”.

Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z UE w ramach Działania 4.2. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Po pozytywnej ocenie wniosku złożonego 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek i Skarbnik Gminy Dariusz Sosnowski podpisali z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji zadania.
Zadanie realizowane będzie na dz.nr 4626 i cz. dz.nr 4627, na terenie zabytkowego parku, który ma szczególne znaczenie dla regionu ze względu na walory zabytkowe i krajobrazowe. Zabytek wpisany do rejestru zabytków klasy A pod nr 896.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: placu zabaw dla dzieci o powierzchni 418 m2 utrzymany w stylistyce naturalnej poprzez zastosowanie: naturalnej i wodoprzepuszczalnej nawierzchni z drobnego żwirku; urządzeń zabawowych wykonanych z naturalnych materiałów jak drewno robiniowe z zachowanym naturalnym rysunkiem drewna, elementy ze stali ocynkowanej (łańcuchy, zaczepy itd.), liny polipropylenowe w kolorystyce naturalnych lin jutowych. Na placu zabaw projektuje się utwardzony placyk wejściowy z ławkami dla opiekunów. Plac zabaw posiadał będzie tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. Wokół placu zabaw projektuje się ozdobne nasadzenia krzewów kwitnących, stanowiące zielone ogrodzenie terenu dla najmłodszych. Wokół placu zabaw projektuje się ogrodzenie panelowe z przęseł montowanych do słupków ogrodzeniowych zamontowanych na prefabrykatach betonowych. Wysokość ogrodzenia: 1,08cm. W ogrodzeniu projektuje się jedną furtkę wejściową. Ogrodzenie malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Plac zabaw wyposażony będzie w elementy zabawowe:

 • Ścieżka sprawnościowa - urządzenie wielofunkcyjne (rampa, mostek, pajęczyna linowa, podesty zawieszone na wysokości),
 • Liany,
 • Huśtawka wahadłowa podwójna,
 • Bujak sprężynowy,
 • Zestaw wielofunkcyjny z dwóch połączonych ze sobą mostków, wokół których rozmieszczone są inne urządzenia zabawowe, jak: stalowe drabinki, schodki, stalowa zjeżdżalnia prosta u-kształtna, siatka do wspinania, rurka strażacka,
 • Huśtawka typu bocianie gniazdo,
 • Panel obrazkowy,

Elementami małej architektury stanowiącej wyposażenie będą: ławki parkowe pojedyncze z obudową drewnianą siedzeniową oraz kosze śmietnikowe.
W południowo-zachodniej części parku operacja zakłada budowę sceny plenerowej z widownią. Scena o konstrukcji drewnianej, główna konstrukcja dachu - wiązary z drewna klejonego. Dach czterospadowy, pokryty blachą płaską. Scena składa się z pomostu drewnianego o wysokości 45cm o wymiarach w rzucie 9x9 m, z zadaszeniem oraz widownią na 5 rzędów ławek na ok. 164 osoby. Z południowej strony zaprojektowano wejście na scenę z poziomu terenu poprzez schody, z północnej strony - poprzez schody oraz pochylnie. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z pochylnią.

 • Powierzchnia zabudowy - 88 m2
 • Całkowita wysokość - 5,2m.
 • Kubatura - 613,1m3
 • Powierzchnia użytkowa - 82,56m2

Realizacja projektu przyczyni się do powstania miejsca koncertów. Scena wraz z widownią pozwoli na organizowanie koncertów np. Dzień Dziedzictwa Lokalnego Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, Ogólnopolski Przegląd Kapel Rockowych i innych imprez plenerowych co wzbogaci ofertę turystyczną tego obszaru, a stworzenie atrakcyjnego placu zabaw w tym rejonie zwiększy potencjał rekreacyjny obszaru nie tylko dla osób dorosłych lecz także całych rodzin.
Ponadto w ramach realizacji operacji zostaną wykonane: przyłącze energetyczne oraz zasilenie kablem projektowanych latarni i obiektów (scena).


Całkowita wartość zadania wynosi: 616 645,00 zł.

Kwota dofinansowania wynosi: 300 000,00 zł.

 

Zebrania sołeckie

Terminarz zebrań sołeckich na 2019 rok

Czytaj więcej...

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych