Bez kategorii

Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie

Działanie: 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, Nowa Dąbia, Podwierzbie, Karczmiska
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie terenu- dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie”
Opis operacji: Celem projektu była poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej na obszarze gminy Ryki. Świetlice wiejskie będą zaspakajały potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, jak również umożliwią rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez pełnienie roli miejsca spotkań mieszkańców.
W zakres inwestycji wchodzi:

 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podwierzbiu, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbi, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karczmiskach:
  stoły, krzesła, meble kuchenne, regały, zestawy nagłaśniające, kolumny, mikrofony, wzmacniacze, stoły pingpongowe, bilardowe, telewizory LCD, gry planszowe, ekrany, rzutniki, kuchenki mikrofalowe, komputery, biurka i krzesła.
 • Utwardzenie chodnika, placu i parkingu na terenie świetlicy w Podwierzbiu, Nowej Dąbi i Karczmiskach
 • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Podwierzbiu
 • kotłownia węglowa

Całkowita wartość projektu: 329 279,93 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 134 950,00 zł


Świetlica w Nowej Dąbi:


Świetlica w Podwierzbiu:

Świetlica w Karczmiskach:

Budowa wodociągu Nowiny Rososz – Chudów

Działanie: 321 ” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, Nowiny Rososz – Chudów
Tytuł projektu: „Budowa wodociągu Nowiny Rososz – Chudów”
Opis operacji: Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Nowiny Rososz, Chudów, poprzez budowę 1767mb wodociągu co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu 31 maja 2010r. dokonano otwarcia trzech złożonych ofert przetargowych na wykonanie tego zadania. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych, związanych z budową sieci wodociągowej z rur PVC Dz 110.
Całkowita wartość projektu: 112 670, 58 zł.
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 68 771,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Swatach

Zespół Placówek Oświatowych w Swatach
08-500 Ryki, Swaty 193a
tel/fax.: 818 651 485
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{mosmap width='430'|height='242'|lat='51.62981'|lon='21.8747'|zoom='13'|zoomType='Small'|zoomNew='0'|mapType='Normal'|showMaptype='0'|overview='0'|text=''|lang='pl'}

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Kazimiera Jońska

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Swatach wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach oraz Samorządowe Przedszkole w Swatach. Obwód szkolny obejmuje wsie: Swaty, Edwardów. Do placówki uczęszcza 107 uczniów.

Funkcjonują następujące koła zajęć pozalekcyjnych:

 • matematyczne,
 • polonistyczne,
 • plastyczne,
 • sportowe,
 • biblioteczno-czytelnicze,
 • komputerowe,
 • językowe (jęz. angielski, jęz. rosyjski).
 • religijne

Działają następujące organizacje uczniowskie:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody,
 • Szkolne Koło Antyuzależnieniowe,
 • Szkolne Koło PCK,
 • SKO

Osiągnięcia szkoły i uczniów:

 • wyróżnienia w konkursach recytatorskich,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych,
 • sukcesy w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 • nagrody w Przeglądach Piosenki Przedszkolnej

Uczniowie biorą udział w programach i akcjach, m.in. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", "Szklanka mleka", "Cała Polska czyta dzieciom", itp.

Do dyspozycji dzieci pozostają: biblioteka szkolna (7256 woluminów), świetlica, stołówka, pracownia komputerowa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach
im. Jana Pawła II w Rykach
08-500 Ryki, ul. 15 P.P. "Wilków" AK 5
tel: 818 653 413
fax: 818 651 340
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: www.zso2ryki.szkolnastrona.pl

Dyrekcja

 • mgr Hanna Majek - dyrektor
 • mgr Waldemar Głowienka - zastępca dyrektora

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Rykach w 1999 r. W jego skład wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 2. Szkoła istnieje od 1990 r., zatrudnia 64 nauczycieli, legitymujących się wyższym wykształceniem. W 16 oddziałach szkoły podstawowej i 15 oddziałach gimnazjum naukę pobiera 610 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Bazę szkoły stanowią nowoczesne, przestronne i bogato wyposażone sale lekcyjne, w tym medialna pracownia języka angielskiego, 2 pracownie informatyczne oraz centrum multimedialne w bibliotece szkolnej ze stałym dostępem do internetu. Ponadto nowoczesna sala gimnastyczna, gabinety medycyny szkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego, trzy świetlice oraz stołówka, z której codziennie korzysta ponad 300 uczniów. Atutem są także: kompleks sportowy „Orlik", sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej oraz dwie sale zabaw dla najmłodszych.


Historia

 • 1990 - powstanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach,
 • 1997 - rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie,
 • 1999 - powołanie ZSO nr 2,
 • 2000 - nadanie imienia i ufundowanie sztandaru przez Radę Rodziców,
 • 2002 - oddanie do użytku sali gimnastycznej,
 • 2005 - obchody 15 - lecia Szkoły,
 • 2010 – otwarcie „Kraina Zabaw”- sali dla najmłodszych,
 • 2010 – oddanie do użytku kompleksu sportowego „Orlik”,
 • 2010 – obchody 20 – lecia Szkoły, wydanie okolicznościowego biuletynu „20 lat Szkoły nr 2 w Rykach”.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Placówka ukierunkowuje swoją codzienną działalność dydaktyczno-wychowawczą na osiąganie jak najwyższych wyników nauczania, efektywne przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie III i VI oraz egzaminu gimnazjalnego. Każdego roku uzyskiwane przez wychowanków wyniki sprawdzianu i egzaminu są wysokie w odniesieniu do wyników w gminie, powiecie i województwie. Do sukcesu osiąganego przez naszych wychowanków przyczynia się ich udział w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach wspomagających przygotowanie do sprawdzianu i egzaminu. Na każdym szczeblu edukacji najsłabsi uczniowie mają możliwość uzupełnienia i utrwalenia materiału, uczestnicząc w zajęciach wyrównawczych. Warto podkreślić, że praca kół i innych zajęć pozalekcyjnych odbywa się w oparciu o programy autorskie.

Systematyczna i wytrwała praca uczniów oraz nauczycieli znajduje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach nauczania i tytułach laureatów konkursów przedmiotowych.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach:

Ogólnopolskich:
Klasy I –III SP:

 • Stypendiada i Olimpusek (z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego).

Klasy IV-VI SP:

 • Albus (z matematyki i języka polskiego),
 • konkurs wiedzy ekologicznej Ekotest organizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji,
 • konkurs polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień" .

Klasy I-III Gim:

 • Albus, Olimpus i Multitest (z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, historia, biologia, chemia),
 • konkurs polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień",
 • konkurs ekologiczny „Świadomy wie co zrobić z ZSEE".

Wojewódzkich:

 • konkursy przedmiotowe oraz papieskie organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • Parafiada Diecezji Siedleckiej,
 • konkurs geograficzny „Wędrujemy po mapie świata",
 • językowy konkurs recytatorski,
 • konkurs literacki organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Powiatowych i gminnych:

 • konkurs matematyczny „Mały Pitagoras" dla uczniów szkoły podstawowej ,
 • turniej „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym",
 • konkurs piosenki „Śpiewający słowik",
 • konkursy: plastyczne, wiedzy pożarniczej i prewencyjnej, recytatorskie, ekologiczne.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się organizowane corocznie szkolne konkursy wiedzy, między innymi: matematyczny - „Jeden z dziesięciu", przyrodniczy - „Jestem miłośnikiem przyrody", geograficzny - „Znamy Europę", ortograficzny, recytatorski, mitologiczny, czytelniczy, turniej wiedzy humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej dla uczniów klas II gimnazjum oraz festiwal piosenki obcojęzycznej.

Praca w ZSO nr 2 w Rykach przynosi nauczycielom wiele satysfakcji dzięki dobrym wynikom osiąganym przez uczniów i wysokiemu współczynnikowi EWD zapewniającemu nam tytuł Szkoły Sukcesu. Od roku 2009/2010 corocznie nasi uczniowie otrzymują wsparcie
w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013". Szkoła może pochwalić się 11 stypendystami, z których aż 6 otrzymuje stypendia w bieżącym roku szkolnym.


Tradycje szkolne i papieskie

Nasza szkoła na przestrzeni 20 lat dopracowała się wielu wspaniałych tradycji, którym jest wierna i starannie je kultywuje.

Do najważniejszych należą: tradycje papieskie, ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, Dzień Chłopaka, sprzątanie zabytkowego cmentarza przy ul. Młynarskiej w Rykach, otrzęsiny klas I gimnazjum, wieczory wróżb andrzejkowych, akcja „Czapka Św. Mikołaja", Jasełka, udział w akcjach charytatywnych, np.: „WOŚP", „Góra Grosza", „Pomóż dzieciom przetrwać zimę", zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, obrzędy wielkanocne, Targi Edukacyjne dla klas III gimnazjum, udział w uroczystościach patriotycznych na terenie szkoły
i miasta, bal gimnazjalny, dzień sportu szkolnego, festiwal pieśni patriotycznej oraz piosenki obcojęzycznej.

Od 14 października 2000 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nosi imię Jana Pawła II, a wychowanie w duchu wartości zgodnych z nauką Papieża - Polaka to jeden z głównych celów naszej pracy.

Do tradycji związanych z Patronem należą:

 • organizacja szkolnych turniejów wiedzy o Janie Pawle II,
 • udział w projekcji filmów przybliżających sylwetkę i czyny Papieża - Polaka,
 • włączenie się w zbiórkę funduszy dla uzdolnionej młodzieży w ramach Dnia Papieskiego,
 • udział w konkursach artystycznych i zawodach sportowych Parafiady Dzieci i Młodzieży Diecezji Siedleckiej,
 • udział w powiatowym konkursie recytatorskim prozy i poezji religijnej w Stężycy,
 • organizowanie szkolnych konkursów recytatorskich poezji i prozy Jana Pawła II, literackich i plastycznych,
 • udział w konkursach papieskich organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 


Projekty i przedsięwzięcia szkolne

Od roku szkolnego 1998/1999 z powodzeniem pracujemy metodą projektu. Jest to jedna z metod aktywizujących, wspomagających wychowanie człowieka w różnych sferach. Na przestrzeni lat wdrożyliśmy następujące projekty i przedsięwzięcia edukacyjne:

w roku szkolnym 1993/1994 po raz pierwszy szkoła przystąpiła do realizacji zadań Alertu Ekologicznego. Do znaczących sukcesów szkoły w ramach alertu zaliczyć należy: XII edycja (1999/2000) - I miejsce w gminie i powiecie oraz II miejsce w województwie w kategorii gimnazja; XIII edycja (2000/2001) – I miejsce w gminie i powiecie oraz IV miejsce na szczeblu wojewódzkim; XIV edycja (2001/2002) – wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim; XVI edycja (2003/2004)- I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie; XVIII edycja (2005/2006) – II miejsce w gminie. W każdej edycji oprócz dyplomów i książek szkoła otrzymywała nagrody pieniężne,

projekty: „Widok z ratusza"; „Tydzień regionalizmu w naszej szkole"; „Gimnazjada 2001"; „Państwa Unii Europejskiej"; „Patrząc na starą fotografię"; „SZKOŁA
Z KLASĄ"- przedsięwzięcie realizowane w 2002/2003. Inicjatorem był dyrektor szkoły - Marek Kępka. Akcja przebiegała pod hasłem „Moja szkoła w Unii Europejskiej",
a honorowy patronat objął prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski. „Festiwal nauki: od druku po wyprawy w kosmos"; „Europo, witaj nas!"; „Samorządność dawniej i dziś"; „Jestem grzeczny i kulturalny"; „W krainie baśni"; „Z ekologią za pan brat"; „Śladami legend polskich"; „Polska i Polacy na przestrzeni wieków"; „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej"; „Autorytety współczesnej młodzieży"; „Jak zmieniał się wizerunek rodziny na przestrzeni XX wieku".


Szkolny Klub Wolontariusza „Serduszko

Bardzo aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariusza "Serduszko", który powstał w październiku 2005 roku. W ramach działalności "Serduszka" prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych (puszek, makulatury, butelek plastikowych). Od 2008 r. klubowicze przyłączyli się do akcji "Twój dar serca dla hospicjum" - corocznie organizują na terenie szkoły różne przedsięwzięcia, dzięki którym wspierają hospicjum. Działania klubu zostały zauważone i docenione, gdyż w 2008 roku za całokształt działań "Serduszko" było nominowane do tytułu "Wolontariusz roku" w konkursie organizowanym przez Wojewódzkie Centrum Wolontariatu w Lublinie.


Sport w szkole

W ZSO nr 2 ma swoją siedzibę Uczniowsko – Parafialny Klub Sportowy "ARKA". Uczniowie, należący do klubu, trenują tenis stołowy w sali gimnastycznej. Klub organizuje co roku Parafiadę Diecezji Siedleckiej, imprezę o charakterze sportowo – kulturalnym, przeprowadzaną w ramach ogólnopolskiego programu PARAFIADY REGIONALNE. W Parafiadzie czynnie uczestniczą nasi uczniowie i nauczyciele. Część konkurencji jest rozgrywana na naszych obiektach sportowych.

W roku szkolnym 2008/2009 powstały klasy usportowione o profilach: mini siatkówka, mini piłka nożna, koszykówka i piłka ręczna. Uczniowie uzdolnieni ruchowo biorą udział w licznych zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju, zajmując wysokie lokaty. Rozgrywane są też turnieje międzyklasowe, np.: siatkówka dziewczyn (gimnazjum), piłka nożna chłopców (gimnazjum), piłka plażowa dziewczyn (gimnazjum), rzucanka siatkowa dla uczniów klas IV.

Uzdolnieni chłopcy pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego, pana Sebastiana Kozdroja, biorą udział w ogólnopolskich rozgrywkach w piłkę nożną "Tymbark" i "Coca Cola Cub". Dzięki udziałowi w zawodach sportowych młodzież mogła spotkać się ze znanymi trenerami i sportowcami. Do tej pory uczniowie mieli okazję poznać Kazimierza Górskiego, pięściarza Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, Alberta "Dragona" Sosnowskiego, byłego zapaśnika Andrzeja Suprona, legendę polskiego i światowego kolarstwa - Ryszarda Szurkowskiego oraz koszykarza Adama Wójcika.

Od początku istnienia "Dwójki" Samorząd Uczniowski aktywnie bierze udział w życiu szkoły, współuczestniczy w realizacji wszystkich przedsięwzięć. Pracę ZSO nr 2 wspierają również rodzice w obszarach leżących w zakresie ich kompetencji opiniodawczych, a także poprzez udział w imprezach szkolnych, promocję wyników nauczania oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Od trzech lat ZSO nr 2 integruje uczniów i mieszkańców Ryk, organizując w maju Festyn Rodzinny. Odbywają się wówczas m.in.: różnorodne konkurencje sportowe, występy uczniów, pokazy umiejętności wokalnych i aktorskich, konkursy dla uczestników festynu. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przy wsparciu licznych sponsorów impreza ta wpisała się w tradycje naszej szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach
08-500 Ryki, ul. Słowackiego 2
tel/fax: 818 651 565
strona internetowa szkoły: www.zso1ryki.home.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{mosmap width='430'|height='242'|lat='51.624928'|lon='21.931782'|zoom='15'|zoomType='Small'|zoomNew='0'|mapType='Normal'|showMaptype='0'|overview='0'|text=''|lang='pl'}

Dyrekcja

 • Tomasz Bany - dyrektor, nauczyciel dyplomowany, informatyka
 • Ewa Piątek - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, język polski
 • Ewa Stonio - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, historia, oligofrenopedagogika

Historia w pigułce:

Historia szkoły sięga roku 1901. Obecny dwupiętrowy budynek oddano do użytku w 1958r. 23 maja 1960 roku Kuratorium Oświaty Okręgu Szkolnego w Warszawie zatwierdziło nazwę szkoły w brzmieniu: "Szkoła Podstawowa im. Mariana Osińskiego w Rykach". W 1990 roku nastąpił podział Szkoły Podstawowej na dwie: Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2. Na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w 1999 roku powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego i Gimnazjum nr 1.

Obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 pracuje 60 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, uczy się 589 uczniów. Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych zajęciach pozalekcyjnych, które wyrównują szanse edukacyjne lub rozwijają zainteresowania.


Baza szkoły

 • 18 sal lekcyjnych
 • nowoczesna , w pełni wyposażona sala gimnastyczna z kompleksem pomieszczeń i salą korekcyjną
 • 2 pracownie komputerowe
 • przenośny sprzęt multimedialny
 • tablica interaktywna
 • Szkolne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej
 • świetlica
 • miejsce zabaw urządzone w ramach programu MEN „Radosna szkoła”
 • stołówka

Programy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

 • „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, realizowany od 2009 r.
 • „Z nadzieją w przyszłość” projekt realizowany od czerwca 2007 roku do lutego 2008 w ramach Szkoły Równych Szans - programów rozwojowych szkół w województwie lubelskim, wysokość uzyskanej dotacji ok. 91838,00zł
 • „Droga do sukcesu” projekt realizowany w okresie od marca 2009 do końca kwietnia 2010r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z dwoma innymi szkołami tj. ZSP w Suścu oraz Niepublicznym Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zawadzie. Kwota całkowita dotacji – 1526408,00zł.
 • „Mleko z klasą” dla uczniów szkoły podstawowej
 • „Owoce w szkole” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

DZTL „Ryki”

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki” powstał w styczniu 1968 roku. Jego założycielem, długoletnim kierownikiem i choreografem był pan Jan Rogala.

Główny cel wielopokoleniowego przedsięwzięcia, którym jest zespół tańca ludowego działający obecnie przy ZSO nr 1, to edukacja młodego pokolenia w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji. W Zespole tańczy i śpiewa 132 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkoli. Występują 4 grupy taneczne i 4 pary solowe.

W programie zespołu znajdują się polskie tańce narodowe oraz tańce regionalne ( lubelskie, rzeszowskie, sądeckie, kurpiowskie, wielkopolskie, śląskie, górali żywieckich).

Od 1993 r. DZTL „RYKI” jest członkiem Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej ( CIOFF). W Tym roku Zespół w wyniku przeprowadzonej weryfikacji uzyskał certyfikat uprawniający do reprezentowania tej organizacji w kraju i za granicą. Kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest p. Małgorzata Franczak. Kierownictwo muzyczne sprawuje p. Krzysztof Piątek. Za przygotowanie kostiumów odpowiada p. Ewa Domarecka. Do tańca i śpiewu przygrywa jedyna w swoim rodzaju Kapela Ludowa „Rykowiacy” w składzie K. Piątek i G. Walasek – akordeon, M. Nawrot – klarnet, T. Antolak, A. Piątek, K Pośpiech – skrzypce, Marcin Pośpiech – trąbka, Maciej Pośpiech – kontrabas, Marcin Polak – bębenek, śpiewają natomiast Joanna Gąska i Aleksandra Piątek; Kapela akompaniuje zespołowi z zamiłowania, całkowicie społecznie

Osiągnięcia

 • „Szkoła z klasą” – zarówno Szkoła Podstawowa Nr 1 jak i Gimnazjum Nr 1 zdobyły wszystkie trzy sprawności „Szkoły z klasą”: Lego, Cogito, Ago (czytam, myślę, działam).
 • „Nauczyciel z klasą” - tytuł otrzymały nauczycielki: mgr K. Bany, mgr E. Piątek, mgr E. Stonio, mgr B. Wojdat
 • „Szkoła Odkrywców Talentów” – jesteśmy w ministerialnej bazie szkół, które odkrywają i rozwijają talenty swoich uczniów.

Organizacje zrzeszające uczniów

 • Samorząd Uczniowski
 • Szkolny Klub Sportowy „Spartakus”
 • Szkolne Koło Caritas

Organizacje zrzeszające rodziców

 • Rada Rodziców
 • Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury „Tradycja” – organizacja pożytku publicznego; przekazany 1% podatku wspiera DZTL „Ryki”.

Promocja dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację Dni Ryk

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Małych Projektów tj. operacji, które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w Urzędzie Marszałkowskim.
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, miasto Ryki - Stadion Miejski
Tytuł projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację Dni Ryk”
Opis operacji: Celem projektu była organizacja święta o zasięgu ponad gminnym, które nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych. Święto od lat organizowane jest z Radiem Lublin. Jest to impreza trzy dniowa, plenerowa, o charakterze folklorystycznym. Prezentują się Koła Gospodyń Wiejskich, Kapela i Chór Rykowiacy, Zespół Tańca Ludowego i różne zespoły wokalne. Gwiazdą ostatnich Dni Ryk była Kasia Kowalska z zespołem. Pomysł organizacji festynu rozrywkowo – kulturalnego powstał w związku z promocją miasta, lokalnych produktów a także wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego. Aktywizacja społeczności lokalnej i integracja mieszkańców podczas imprez plenerowych to jeden z ważniejszych celów jakie stawia sobie Gmina Ryki jako organizator.
Całkowita wartość projektu: 30 921,00 zł.
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 21 173,44 zł.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych