Bez kategorii

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic; Swatowska, Zielona, Górna, Żytnia, Okopowa, 5 PP Wilków, Słowackiego w Rykach – etap I

Realizacja: 2010 - 2011
Wartość zadania: 2 816 718,33 zł
Kwota pożyczki częściowo umażalnej: 1 000 000,00 zł.;  umożenie: 250 000,00 zł. w 2014 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8 H; 20-228 Lublin
Zakres rzeczowy:
obejmuje wykonanie następujących robót:
- kanały rurowe grawitacyjne i ciśnieniowe z rur PP o dł.4232 mb, w tym:o śr. zew. 315 mm-807 m, o śr. 200 mm – 1575m, o śr. zew. 160 mm-1108 m i rury (PE,PEHD) o śr. zew. 110 mm-742 m.
- studnie rewizyjne o śr. 1200 mm- 1 szt, o śr. 1000mm – 117 szt,
- studzienki kanalizacyjne  „VAWIN” o śr. 425 mm- 25 szt.
- przepompownia ścieków sieciowych w gotowych studzienkach – analogia - z 2 pompami HD2 400/80T – 1 kpl.
I etap zadania zakończony.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic; Sadowa, Młynarska, Łukowska, Łąkowa, Jankowszczyzna, Jeziorna, Piaskowa, Brzezinka, Janiszewska w Rykach – etap I.

Realizacja: 2010 - 2011
Wartość zadania: 2 151 675,57 zł
Kwota pożyczki: 1 000 000,00 zł.;  umożenie: 250 000,00 zł. w 2014 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8H; 20-228 Lublin                                                                                           
Zakres rzeczowy:
obejmuje wykonanie następujących elementów robót
- kanały rurowe grawitacyjne i ciśnieniowe z rur PP o dł. 4105m.w tym: o śr. zew. 250 mm-570m, o śr. 200 mm – 1645m, o śr. zew. 160 mm-1830 m i rury (PE,PEHD) o śr. zew. 40 mm-60 m.
- studnie rewizyjne o śr. 1000 mm- 125 szt,
- studzienki kanalizacyjne  „VAWIN” o śr. 315-425 mm- 36 szt.
- przepompownia ścieków sieciowych w gotowych studzienkach-analogia-z pompą  DP75 - 1 kpl I etap zadania zakończony.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ryki łączących drogi powiatowe Nr 1405L, Nr 1446L, Nr 1438L z drogą krajową Nr 17.

Zrealizowano: 2011r.
Wartość zadania: 1 128 427,92 zł. (całkowita:1 185 563,60 zł.)
Dofinansowanie: 564 213,00 zł.
Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23,
Zakres rzeczowy:
Przebudowa dróg na odcinku 1644 mb poprzez wykonanie: na ul. Wspólnej nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, parking i wyniesione 2 przejścia dla pieszych; na ul. Wyczółkowskiego przebudowę chodników i wyniesione 2 przejścia dla pieszych; na ul. Dziekońskiego przebudowa chodników ; na ul. Karola Wojtyły wyniesione 2 przejścia dla pieszych; oznakowanie dróg.
- rozebranie chodników  i obrzeżem trawnikowym na powierzchni  4.483,63 m2,
- wykonanie podbudowy i ulepszenie podłoża gruntem stabilizowanym cementem na powierzchni  4.674,69 m2 ,
- regulację studzienek ściekowych, telefonicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych – 45 szt.,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na powierzchni  - 5.581,0 m2
- przebudowę skrzyżowań drogowych w celu podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 szt.,  
- położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) o grub. 5 cm na powierzchni – 5.581,0 m2
- wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w tym - linie segregacji ruchu, przejścia dla pieszych i linie stopu,
- wykonanie progu zwalniającego stanowiącego jednocześnie przejście dla pieszych – 6 szt.,
- odwodnienie liniowe – 44,60 mb.

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez remont ciągu dróg gminnych w mieście Ryki łączących drogę krajową Nr 17 z drogą powiatową Nr 1415L.

Zrealizowano: 2010r
Wartość zadania: 2 343 949,50
Dofinansowanie: 1 157 756,00zł.
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa,
Zakres rzeczowy:
obejmował wykonanie remontu ulic Szkolna, Dolna i Wiejska w Rykach poprzez:
- rozebranie chodników z płyt betonowych i ułożenie kostki wibroprasowanej łącznie z  krawężnikiem i obrzeżem trawnikowym na powierzchni 4.917,26 m2
- przebudowę przepustów drogowych – 16 mb
- wykonanie podbudowy i ulepszenie podłoża gruntem stabilizowanym cementem na powierzchni 5.913,45 m2
- regulację studzienek ściekowych, telefonicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych –  105 szt.
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na powierzchni  12.519,39 m2
- przebudowę skrzyżowań drogowych w celu podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym –  7 szt., w tym wyniesienie nawierzchni skrzyżowania ul. Wiejskiej i ul. Dolnej.
- położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) o grub. 6cm na powierzchni – 12.519,39 m2
- wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w tym
- linie segregacji ruchu, przejścia dla pieszych i linie stopu.
- wykonanie progu zwalniającego stanowiącego jednocześnie przejście dla pieszych
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dolnej.

Moje Boisko – Orlik 2012

Realizacja: 2009/2010
Wartość zadania: 1 598 044,76 zł.  (zakres podstawowy:1 031 277,73 zł.)
Dofinansowanie:
333 000,00 zł. - Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki
333 000,00 zł. - Budżet Województwa Lubelskiego
Wykonawca:
Konsorcjum (Polimex-Mostostal ZUT Sp. z o.o. ul. Terespolska 12  08-110 Siedlce;  IZOLDA AGROSERWICE S.C. Lidia Patorska, Włodzimierz Patorski Nowe Iganie ul. Świerkowa 20 08-103 Siedlce; P.W.GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Jaworowa 2  41-300 Dąbrowa Górnicza)
Zakres rzeczowy:
Budowa kompleksu boisk sportowych.
W skład kompleksu sportowego ostatecznie wchodzi: boisko o wymiarach 30 x 62m o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej, boisko o wymiarach 19,30 x 34m o nawierzchni poliuretanowej do piłki siatkowej i koszykowej, boisko o wym. 28 x 46m o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykowej i tenisa ziemnego, boisko do piłki plażowej, bieżnia 6-cio torowa o nawierzchni poliuretanowej o długości 60m, skocznia w dal z częścią rozbiegową o nawierzchni poliuretanowej, rzutnia do pchnięcia kulą, budynek szatniowo-sanitarny, ogrodzenie boisk na wys. 4m i piłkochwyty o wysokości 6m, oświetlenie całego kompleksu 20-oma projektorami, wewnętrzne ciągi piesze z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu przez nasadzenia roślin ozdobnych i posianie trawy.

 

Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy

Oddana do użytku: 2012 r.
Wartość zadania: 3 860 235,79 zł.
Dofinansowanie: 400 000,00 zł.
Wykonawca: „TATRO-BET” Szewczyk Sp. J. ; Głowaczów , Przejazd 49.
Zakres rzeczowy:
Budynek szkoły podstawowej 6-klasowej z oddziałem przedszkolnym i salą gimnastyczną o wym. 24,0 m x 12,0 m i wysokości 6,0 m w świetle.
Dostęp osób niepełnosprawnych  umożliwia pochylnia o spadku 8 % zaprojektowana przed wejściem do sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze budynku.
Zadanie w części dot. sali gimnastycznej zostało dofinansowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 400 000,00 zł .
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NB.7361/15/2012 z dnia 9.10.2012r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku szkoły z salą gimnastyczną .
Podstawowe parametry obiektu szkoły podstawowej z salą gimnastyczną o wym.24,0m x12,0 m:
Pow. Zabudowy :1010,00 m2
Pow. Całkowita : 1717,00 m2
Pow. Użytkowa : 1438,00 m2
Kubatura : 9165,00 m3
Teren działek 55/8 i 55/9 ogrodzony
-ogrodzenie panelowe 298,6m + 2 kpl. bram przesuwnych z furtkami
-nawierzchnia utwardzona (podjazdy ,chodniki) kostka brukowa gr.8cm -1505,08m2
-wiata śmietnikowa -szt.1
Budynek wyposażono w następujące instalacje:
-wodociągowa zasilana z wodociągu wiejskiego
-kanalizacyjna odprowadzona do istniejącego zbiornika bezodpływowego opróżnianego okresowo
-ogrzewania i ciepłej wody z lokalnej kotłowni c.o. w parterze budynku opalanej gazem ziemnym wyposażonej w kotły De Dietrich typ. INNOVENS MC 65 -3 szt. naczynie wzbiorcze REFLEX typ.33D-1 szt., zasobnik ciepłej wody typ. BP 400 -1 szt.
-instalacje elektryczne wlz, oświetleniowe, gniazd wtykowych, odgromowe i uziemiające,
-oświetleniowe terenu, instalacja strukturalna sygnalizacji włamania i napadu, RTV- SAT, system monitoringu wizyjnego, radiowęzeł
-instalacja wentylacji pomieszczeń grawitacyjna i częściowo mechaniczna (wyciągi miejscowe). Salę sportową wyposażono w sprzęt sportowy, który  dostarczyła firma Firma Prod.-Handl. PESMENPOL z Trzemeśni.
Dokonano także częściowego zakupu wyposażenia technologicznego kuchni.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady