Bez kategorii

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,
z okazji Waszego święta życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jarosław Żaczek - Burmistrz Ryk
Ryszard Bieńczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rykach

 

Budowa otwartych stref aktywności – wersja rozszerzona, 3 obiekty w m. Julin, Kleszczówka i Swaty.

Projekt dofinansowany z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2018.

Całkowita wartość zadania: 412 599,90 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru , prace projektowe, tablica informacyjna).
Wartość dofinansowania z FRKF: 150 000,00 zł.
Termin zakończenia zadania 31.12.2018 r. zgodnie z zawartym Aneksem do Umowy dofinansowania.

Zakres zadania obejmował wykonanie 3 stref aktywności w wersji rozszerzonej o nawierzchni trawiastej.

-Julin, powierzchnia strefy 841,89 m2 (46,11x34,08) obejmuje wykonanie: ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w elementy zabawowe o charakterze sprawnościowym tj. linarum stożek, drabinka wielofunkcyjna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; strefy relaksu w zakres której wchodzi stół do gry w ping ponga, stolik do gry w chińczyka i szachy, tablica informacyjna , 5 szt. ławek z oparciem oraz 4 szt. koszy na śmieci; strefy siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia typu orbitrek, wioślarz z masażerem bioder, podciąg nóg z urządzeniem do wyciskania siedząc, rowerek, pajacyk, twister. W zakres zagospodarowania terenu wchodzi wykonanie trawnika oraz nasadzeń zieleni średniowysokiej i wysokiej oraz wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacji pieszej.

- Kleszczówka, powierzchnia strefy1287,09 m2 (58,53x22,91) obejmuje wykonanie: placu zabaw dla dzieci wyposażonego w elementy zabawowe o charakterze sprawnościowym tj. huśtawka metalowa typu bocianie gniazdo, drabinka wielofunkcyjna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; strefy relaksu w zakres której wchodzi stół do gry w ping ponga, stolik do gry w chińczyka i szachy, tablica informacyjna , 4 szt. ławek z oparciem oraz 4 szt. koszy na śmieci; strefy siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia typu orbitrek, wioślarz z masażerem bioder, podciąg nóg z urządzeniem do wyciskania siedząc, rowerek, pajacyk, twister; wykonanie ogrodzenia placu zabaw, strefy relaksu i siłowni plenerowej W zakres zagospodarowania tereny wchodzi wykonanie trawnika oraz nasadzeń zieleni średniowysokiej i wysokiej oraz wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacji pieszej.

- Swaty, powierzchnia strefy 1185,80 m2 (45,49x21,62) obejmuje wykonanie: ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w elementy zabawowe o charakterze sprawnościowym tj. linarum stożek, drabinka wielofunkcyjna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; strefy relaksu w zakres której wchodzi stół do gry w ping ponga, stolik do gry w chińczyka i szachy, tablica informacyjna , 6 szt. ławek z oparciem oraz 6 szt. koszy na śmieci; strefy siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia typu orbitrek, wioślarz z masażerem bioder, podciąg nóg z urządzeniem do wyciskania siedząc,wahadło wraz ze steperem, pajacyk, prasa nożna. W zakres zagospodarowania tereny wchodzi wykonanie trawnika oraz nasadzeń zieleni średniowysokiej i wysokiej oraz wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacji pieszej. Zakres zadania oraz wyposażenia poszczególnych stref uzgodniony z przedstawicielem sołectwa Kleszczówka, i Julin oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Swatach, które odpowiadają potrzebom społeczeństwa danego terenu. Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne.

Modernizacja – przebudowa drogi publicznej gminnej nr 102824L w m. Swaty od km 0+100 do km 1+180 realizowanej pod hasłem "100 km na stulecie niepodległości”

Całkowita wartość zadania: 489 670,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu województwa: 120 000,00 zł.

Zakres rzeczowy robót zadania:
wykonanie modernizacji drogi na odcinku o długości 1,08 km w zakresie wykonania: robót przygotowawczych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni drogi (warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm), roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem). Koszt inspektora nadzoru i tablicy informacyjnej.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102872L ul. 15 PP Wilków AK w Rykach

Zadanie dofinansowane z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Całkowita wartość zadania: 2 696 439,37 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna).
Wartość dotacji celowej: 1 632 213,66 zł. zł.
Termin zakończenia zadania 17.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót w zakresie:

 • likwidacji przełomów;
 • nawierzchni drogi o dł. 834 mb i 3 zatok postojowych;
 • wymiana krawężników i obrzeży po lewej stronie drogi na długości 834 mb;
 • budowa chodnika na długości 834 mb drogi
 • budowa ścieżki rowerowej na długości 822 mb
 • budowa kanalizacji deszczowej na długości 834 mb drogi
 • budowa zjazdów
 • przedruk zjazdów
 • budowa 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych, oznakowanych znakiem aktywnym
 • wykonanie oznakowania drogi znakami poziomymi i pionowymi w ilości 15 szt.
 • wykonanie zabezpieczenia chodnika poręczą ochronną U-11a;
 • nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej i sanitarnej.

Efekty realizacji projektu: Klasa drogi L; długość drogi 0,834 km (kilometraż 0+009 do 0+843,90); szerokość jezdni 7,0 m; 3 zatoki postojowe o szer. 2,5 m.; chodnik lewostronny z kostki brukowej o szerokości 1,5 m i dł. 0,834 km, odsunięty od jezdni; zjazdy z kostki brukowej 8 cm, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej ze studzienkami (wpustami) zlokalizowanymi poza jezdnią. ruch rowerowy ścieżką rowerową, dwukierunkową szer. 2,00 m. o dł. 822 mb. oddzieloną od chodnika i od jezdni zieleńcem. Droga wyposażona w 2 wyniesione przejścia dla pieszych – pierwsze w km 0+365,30, drugie w km 0+596,80. Oznakowanie pionowe znakiem aktywnym (D-6) szt. 2, oznakowanie poziome znakami P-10 „przejście dla pieszych”; oznakowanie pionowe szt.15 i oznakowanie poziome, zabezpieczenie chodnika poręczą ochronną U-11a na wysokości wejścia na teren szkoły.

Informacja o zmianie miejsca udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W dniu dzisiejszym AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. poinformowała Starostwo Powiatowe w Rykach, że od dnia 31 października 2018 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rykach nie udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych