Bez kategorii

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli
ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki
Telefony:
Sekretariat: 81 86 57 180
Dyrektor: 81 86 57 181
Księgowość: 81 86 57 182
Płace: 81 86 57 183
Kasa: 81 86 57 184
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Hanna Jończyk
Główna księgowa: Karolina Piecyk

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach powstała na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Rykach z dnia 24.11.1995 r. Funkcjonuje od 1 stycznia 1996 r.

Pierwszym dyrektorem był Zdzisław Warowny, następnie funkcję tę sprawowali kolejno: Halina Szałajko, Stanisław Pudło, Piotr Grzegorz Sulej oraz Hanna Jończyk. Obecnie funkcję dyrektora pełni Hanna Jończyk.

Na początku siedziba SASiP mieściła się w internacie ZSZ Nr 2 przy ul. Wyczółkowskiego, następnie od listopada 1996 r. w budynku obecnego ZSO Nr 1 w Rykach przy ul. Słowackiego. Od czerwca 2006 roku siedziba Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli w Rykach mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach.

Celem i zadaniem SASiP jest zarządzanie, sprawowanie nadzoru i obsługa administracyjno-finansowa szkół podstawowych, gimnazjów, samorządowych przedszkoli oraz współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu miasta i gminy Ryki. Obecnie w SASiP zatrudnionych jest 9 osób.:

Do obsługiwanych przez SASiP placówek oświatowych należą:

Z dniem 1 września 2014 roku, realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Rykach – przekazano Publiczną Szkołę Podstawową im. Piotra Danysza w Oszczywilku do prowadzenia Stowarzyszeniu „Razem” z siedzibą w Oszczywilku.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki
tel./fax 818651616
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogromną troską i jednocześnie zadaniem władz miasta jest stworzenie jak najlepszego klimatu dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców Gminy. Zadania te realizowane są za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, organizatora i animatora życia kulturalnego Gminy, który pod kierownictwem Dyrektor Bogumiły Porowskiej prowadzi wiele działań mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości naszego kręgu kulturowego. W tym celu przy MGCK działa wiele kół zainteresowań, organizowane są różnego rodzaju wystawy, spotkania i happeningi.

Dzięki różnorodnej i bogatej ofercie programowej oraz ścisłej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie MGCK w dużym stopniu zaspakaja potrzeby kulturowe mieszkańców. Obok działalności programowej MGCK zajmuje się również upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej, patronując twórcom i zespołom z naszego terenu.

Położenie geograficzne

Ryki (21o56'E, 51o38'N) położone są w pólnocno-zachodniej części województwa lubelskiego, na południowym krańcu Niziny Mazowieckiej, zamkniętej od południa Pradoliną Wieprza, zaś od południowego zachodu Wisłą. Sąsiadują od zachodu z gminą Stężyca, południowego zachodu z Miastem Dęblin, od północy gminą Trojanów (powiat garwoliński w województwie mazowieckim) i gminą Kłoczew. Wschodnie granice gminy przebiegają na styku gmin Nowodwór i Ułęż, natomiast od południa Ryki graniczą z gminą Żyrzyn (powiat puławski). Miejscowość ulokowana jest przy trasie krajowej nr 17, w odległości 100km od Warszawy i 63 od Lublina. Powierzchnia gminy Ryki obejmuje 161,7km2. Najwyższy punkt gminy (170m n.p.m.) znajduje się między Rykami, a miejscowością Rososz.

Zaproszenie

Zaprasza do siebie miasto wywodzące swe prawa z roku 1957, korzeniami sięgające zaś wieku XV. Siedziba powiatu, a także centrum dużej gminy.

Położenie przy szlaku drogowym Warszawa - Lublin i kolejowym Dęblin - Łuków, uwarunkowania mające swe uzasadnienie historyczne, geograficzne, etniczne i gospodarcze - wykreowały Ryki na silny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym. Funkcję tę pełnią z dużym powodzeniem. Wpisana w korzystne warunki naturalne baza produkcyjna przetwórstwa owocowo-warzywnego, dobrze rozwinięte rolnictwo i indywidualne ogrodnictwo, wyspecjalizowana hodowla ryb oraz korzystna oferta inwestycyjna, czynią z Ryk atrakcyjny teren do nawiązywania różnorodnych kontaktów gospodarczych.

Wartość naszego zaproszenia i ofert podnoszą walory krajobrazowe miasta i gminy, dobrze rozwinięta sieć elastycznych szkół ponadpodstawowych, silne tradycje kulturalne oraz widoczne perspektywy rozwojowe. Interesująca jest możliwość tworzenia ośrodka sportów wodnych z bazą noclegowo-wypoczynkową. Strony te wyraziście zapoznają Państwa z charakterem naszej miejscowości.

Bezspornym atutem Ryk są ich mieszkańcy. Wspólnota gminna to ludzie serdeczni, pracowici, przedsiębiorczy i otwarci. Z pietyzmem odnosząc się do swej bogatej historii, budują nowe oblicze swego miasteczka. W ich to imieniu życzymy naszym gościom miłego pobytu, zainteresowanych współpracą zapraszamy na rozmowy do Urzędu Miejskiego.

Historia miasta

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dzika zwierzynę. Z tym faktem kojarzona jest nazwa miejscowości. Od początku swego istnienia Ryki były wsią królewską i taką pozostały do końca XVIIIw. Początkowo, podobnie jak okoliczne tereny, Ryki wchodziły w skład starostwa radomskiego. Od końca XVIw. należały do starostwa stężyckiego w woj. sandomierskim, a od I połowy XVIIw. tworzyły starostwo niegrodowe w dzierżawie Ossolińskich i Lubomirskich.

Od 1759 r. starostwo obejmuje Stanisław Poniatowski herbu Ciołek, wojewoda mazowiecki i starosta krakowski – ojciec króla. Najprawdopodobniej dzięki jego staraniom Ryki w 1782 r. uzyskały prawa miejskie. Po upadku Rzeczypospolitej Ryki znalazły się w zaborze austriackim w Galicji Zachodniej. W czasach Księstwa Warszawskiego należały do departamentu siedleckiego. W r. 1810 tracą prawa miejskie. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815r. weszły w skład Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. W 1836r. dobra rządowe Ryk sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który w latach 1836-43 założył 31 stawów hodowlanych, uruchomił 4 młyny i tartak. Gospodarstwo rybackie było jednym z najlepiej prowadzonych w Królestwie, a Ryki jeszcze w r. 1929 nazywano “stolicą karpi”. Położenie przy trakcie łączącym Warszawę z Lublinem oraz otwarcie w 1876r. bocznego odcinka kolei nadwiślańskiej łączącej Dęblin z Łukowem przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Powstawały instytucje, organizacje oraz szkoła. Od 1906r. wieś należała do hrabiego Adama Feliksa Ronikera, a następnie w r. 1913 stała się własnością Marty Ludwiki Marchwickiej – ostatniej właścicielki.

Ryki były ważnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego, pierwsza samodzielna Gmina Żydowska powstała w 1842r., a w r. 1866 prawie 50 % mieszkańców stanowili Żydzi.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939r. Ryki zostały zajęte przez wojska niemieckie i wcielone do Generalnej Guberni w dystrykcie lubelskim. Pod koniec r. 1940 Niemcy utworzyli w Rykach getto, w którym zgromadzili ponad 3,5 tysiąca Żydów, których w maju 1942r. wywieziono do obozów zagłady w Sobiborze i Treblince. Czas wojny to okres bardzo aktywnej działalności ruchu oporu na tym terenie. Jedną z pierwszych organizacji był ZWZ, którego pierwszą komórkę już 1940 r. założył ppor. rezerwy Marian Bernaciak ps. “Orlik”. 26 lipca 1944r. Ryki zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez jednostki 2 Armii Pancernej 1 Frontu Białoruskiego.

W latach 1956-75 Ryki stają się siedzibą powiatu, utworzonego z części powiatu garwolińskiego, przynależnego do woj. warszawskiego. Powstają powiatowe związki, komendy, przedsiębiorstwa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, nowe zakłady i szkoły. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.Nr 52 z dnia 17.11.1956r.) Ryki z dniem 1 stycznia 1957r. ponownie uzyskują prawa miejskie. Z dniem 1 lipca 1975r. po likwidacji powiatów Ryki ponownie znalazły się w woj. Lubelskim.

W związku z reforma administracyjną kraju w r. 1990 w Rykach powstaje Urząd Rejonowy stanowiący niższy stopień administracji rządowej, przekształcony w 1999r. w Starostwo Powiatowe obejmujące swym zasięgiem miasto Dęblin, miasto i gm. Ryki oraz gminy Kłoczew, Nowodwór, Stężycę i Ułęż. W roku 2003 przyniosły w końcu skutek długoletnie starania lokalnych władz i mieszkańców dzięki, którym utworzono w Rykach Sąd Rejonowy – na bazie istniejących już Roków Sądowych, Prokuraturę Rejonową i Urząd Skarbowy.

Redakcja

Kontakt

Stanowisko
Nr pokoju Imię i nazwisko Nr miejski
Kierownictwo
Sekretariat
101 Joanna Piecyk 818657110
Faks 818657111
Burmistrz
103 Jarosław Żaczek 818657110
Zastępca Burmistrza
102 Marek Jóźwik 818657110
Sekretarz Gminy
118 Marzena Jędrych 818657150
Skarbnik Gminy
113 Krzysztof Sobina 818657114
Przewodniczący Rady Miejskiej
115 Ryszard Bieńczyk 818657115
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych – OR
Kierownik Wydziału
214 Jacek Wasilewski 818657120
Ewidencja ludności
216 Małgorzata Milczarczyk 818657121
Ochrona informacji niejawnych, wojskowość, pożarnictwo
219 Adam Kamela 818657122
Adam Łysoń
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
220 Dorota Bieńczyk 818657123
Dowody osobiste
221 Ewa Ochap 818657124
Anna Kamińska
Kadry
107 Marta Wojtachnio 818657125
Działalność gospodarcza
217 Katarzyna Wiraszka 818657141
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – GK
Kierownik Wydziału
118 Marzena Jędrych 818657150
Monika Leszko
Gminny zasób nieruchomości i gospodarka przestrzenna
119 Radosław Głowienka 818657152
Krzysztof Szlendak
121 Stanisław Ciesielski 818657151
Gminny zasób mieszkaniowy
120 Anna Witak-Cybula
818657153
Ochrona środowiska  
218 Ireneusz Kurek 818657143
Katarzyna Miłosz
Referat ds. Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu
215 Sylwia Sieraj 818657140
212 Ewelina Miłosz 818657154
Anna Koziej-Głodek
213 Wioletta Ostrzyżek 818657142
Wydział Inwestycji i Remontów – WIR
Kierownik Wydziału
225 Agnieszka Woźniak 818657130
Inwestycje i remonty
211 Waldemar Bieńczak 818657131
Radosław Bagrowski
222 Adrian Bieńczak 818657137
223 Marian Rusek 818657132
Edyta Jeżewska
Anna Warowna
209 Grzegorz Kruk 818657136
Gospodarka komunalna
210 Danuta Janiszek 818657134
224 Ewa Łukomska-Prządka 818657133
Karolina Szponder
Wydział Budżetu, Podatków i Opłat – FN
Skarbnik Gminy
113 Krzysztof Sobina 818657114
Zastępca Skarbnika Gminy
114 Aneta Bany 818657160
Płace i wynagrodzenia
107 Ewelina Łysoń 818657161
Księgowość budżetowa
109 Marzena Kulik 818657162
Justyna Szczygielska
117 Edyta Sawicka 818657167
Tatiana Piwońska
Kasa
112 Anna Filipek 818657165
Referat ds. Podatków i Opłat – FN-P
Kierownik Referatu
112A Ewa Białecka 818657168
Wymiar podatków
110 Agnieszka Gągałka 818657163
Przemysław Filiks
111 Tomasz Gorzkowski 818657164
Agnieszka Piątek
Pobór i egzekucja podatków i opłat
116 Katarzyna Romańska 818657166
Ewelina Snopek
Biuro Rady Miejskiej – BR
106 Małgorzata Wardal 818657118
Krystyna Kawa
Dorota Siwek
Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia – PR
108 Anna Pilzak
818657135
Monika Białecka
Zespół Radców Prawnych – RP
105 Renata Gorzkowska 818657116
104 Łukasz Sygocki 818657117
Urząd Stanu Cywilnego – USC
Kierownik USC
Warszawska 11 Iwona Krupińska 818657185
Zastępca Kierownika USC
Warszawska 11 Małgorzata Prządka 818657185
Stanowisko ds. Informatyki – IN
207 Zbigniew Grzelak 818657129

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych