Ważny komunikat

Rafał Machnicki
poniedziałek, 06 kwiecień 2020 15:29
A- A A+

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, od dnia 16 marca do odwołania Urząd Miejski w Rykach będzie funkcjonował na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Ryk nr 34/2020.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, prosimy o zrozumienie powstałej sytuacji i rozpowszechnienie komunikatu.

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA RYK

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w obsłudze interesantów i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Rykach, Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli w Rykach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) Burmistrz Ryk zarządza, co następuje

§ 1. 1. Z dniem 16 marca 2020r. wprowadza się zmiany w obsłudze interesantów i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Rykach.
2. Drzwi wejściowe do Urzędu pozostają zamknięte.
3. Korespondencja jest przekazywana pracownikowi obsługi przez okienko zainstalowane w drzwiach po uprzednim powiadomieniu pracownika obsługi dzwonkiem.

§ 2. 1. Sprawy urzędowe będą załatwiane:
1) drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 818657110 - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach,
3) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.
2. W sytuacji, gdy sprawa wymaga bieżącej obsługi interesanta pracownik wydziału, Ośrodka Pomocy Społecznej lub Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli, jest wzywany drogą telefoniczną przez pracownika obsługi.

§ 3. 1. Kasa Urzędu Miejskiego w Rykach i Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej są nieczynne od dnia 16 marca 2020 do odwolania.
2. Płatności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na rachunek Gminy Ryki prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach za numerem:
76 8724 0005 2001 0000 4952 0005 - rachunek główny
3. Płatności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na rachunek Gminy Ryki prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach za numerem:
65 8724 0005 2001 0000 4952 0009 - rachunek pomocniczy.
4. Wszelkie płatności dla Ośrodka Pomocy Społecznej można dokonywać na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach z numerem:
13 8724 0005 2001 0000 4981 0005 - rachunek główny.
5. Wypłacane dotychczas w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia pieniężne wypłacane będą przez okienko zainstalowane w drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Rykach.

§ 4. 1. Z dniem 16 marca 2020r. wprowadza się zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Stanu Cywilnego w Rykach.
2. Drzwi wejściowe do Urzędu Stanu Cywilnego pozostają zamknięte.
3. Wejście interesantów odbywa się o uprzednim powiadomieniu pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
4. O wejściu interesanta decyduje pracownik Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 5. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach do wykonywania poza siedzibą urzędu tylko niezbędnych
czynności służbowych.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach do odbywania tylko niezbędnych podroży służbowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. i obowiązuje do odwołania.

 

Burmistrz Ryk

inż. Jarosław Żaczek

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych