Informacja o zawieszeniu biegu terminów w postępowaniu administracyjnym

Rafał Machnicki
czwartek, 07 maj 2020 08:08
A- A A+

Informujemy, że stosownie do treści art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn, zm.) bieg terminów w procedurze administracyjnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W tym czasie nie stosuje się również przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Z uwagi na powyższe organy administracji będą korzystały jedynie z prawa do wydania decyzji w całości uwzględniającej żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz wyrażenia stanowiska. Czynności w toku pozostałych postępowań zostają wstrzymane do czasu ustania epidemii COVID. Zawieszenie biegu terminów dotyczy również postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych