XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Wardal / Rafał Machnicki
wtorek, 23 czerwiec 2020 11:07
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XXXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca (piętek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 4. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 5. Raport o Stanie Gminy za 2019r.
  a) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2019r.;
  b) debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2019r.;
  c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ryk za 2019 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk
  z wykonania budżetu za 2019 rok
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2019 rok wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy za 2019r.;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 maja 2020 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2019r.;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk
  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata
 9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych