XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Dorota Siwek / Rafał Machnicki
czwartek, 24 czerwiec 2021 08:27
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • XLIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • XLIV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • XLV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • XLVI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • XLVII sesji Rady Miejskiej w Rykach.h.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Raport o Stanie Gminy za rok 2020.
  a) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2020r.,
  b) debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2020r.,
  c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ryk za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk
  z wykonania budżetu za 2020 rok.
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia 8 czerwca 2021 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2020r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Bobrownikach ul. Rynek 3D,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  c) zmiany uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.
 10. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady