Czekamy na Państwa zgłoszenia

Justyna Woźniak / Rafał Machnicki
piątek, 16 wrzesień 2022 13:56
A- A A+

W Gminie Ryki realizujemy projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Ryki ”.

Działamy od dnia 15 lipca 2021 r. pod nr tel. 508 863 870  przyjmujemy zamówienia usługi przewozu od drzwi do drzwi.

Kto może skorzystać ze wsparcia w zakresie przewozów?

Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną (np. możliwość załatwienia spraw urzędowych Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, PCPR, PUP, GOPS, Sąd i inne) , zawodową, edukacyjną lub zdrowotną ( np. rehabilitacja zdrowotna, zaplanowane wizyty lekarskie, badania).  Osoba wymagająca wsparcia może poprosić o pomoc w dotarciu do samochodu i z samochodu do miejsca docelowego – Asystenta. Usługi transportowe świadczone są w granicach administracyjnych Gminy Ryki oraz w promieniu do 200 km od jej granic.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie do 31.12.2022r.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 3 dni przed planowanym przejazdem: