Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" informuje o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w związku z przystąpieniem do aktualizacji:

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 BURMISTRZA RYK z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji osiedli i utworzenia sołectw, nadania jednostkom pomocniczym statutów oraz określenia terminu i sposobu składania stanowisk, uwag i wniosków w poszczególnych osiedlach i sołectwach.