Rewitalizacja - aktualne wydarzenia

Bieżące informacje o postępie prac nad wdrożeniem LPR

W ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki” dofinansowanego z RPO WL na lata 2014-2022, Gmina Ryki zrealizuje 5 zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.

Czytaj więcej...

Gra miejska w ramach pikniku rewitalizacyjnego

28 marca o godz. 11:30 na Rynku Starym w Rykach odbył się kolejny już Piknik Rewitalizacyjny połączony z grą miejską w ramach opracowania dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022. W czasie pikniku i gry miejskiej przedstawiono założenia i etapy programu rewitalizacji. W grze miejskiej udział wzięła młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach.

Czytaj więcej...

Piknik rewitalizacyjny połączony z grą miejską

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 28 marca o godzinie 11:30 na piknik rewitalizacyjny połączony z grą miejską, który odbędzie się na Rynku Starym w Rykach. W czasie pikniku zostaną przedstawione założenia i etapy programu rewitalizacji.

Piknik rewitalizacyjny połączony z grą miejską w ramach opracowania dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022"

21 marca o godz. 11:30 na Rynku Starym w Rykach odbył się Piknik Rewitalizacyjny połączony z grą miejską w ramach opracowania dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022. W czasie pikniku i gry miejskiej przedstawiono założenia i etapy programu rewitalizacji. W grze miejskiej udział wzięła młodzież, dla której był to fajnie spęczony czas w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny.

Czytaj więcej...

Piknik rewitalizacyjny połączony z grą miejską

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 21 marca o godzinie 11:30 na piknik rewitalizacyjny połączony z grą miejską, który odbędzie się na Rynku Starym w Rykach. W czasie pikniku zostaną przedstawione założenia i etapy programu rewitalizacji.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne końcowej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022

Dobiegają końca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Ryki na lata 2016 – 2022. Prosimy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do tego dokumentu, które postaramy się uzwględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.

Czytaj więcej...