Rewitalizacja - aktualne wydarzenia

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad dokumentem "Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022"

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ryki na spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad dokumentem "Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022", które odbędzie się 6 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach o godz. 16:00.

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji dla Miasta Ryki

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Projekty rewitalizacyjne do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022

Zachęcamy Państwa do wypełnienia Karty projektu rewitalizacyjnego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Zaproszenie na warsztat projekcyjny w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016–2020

W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 – 2020 zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie projekcyjnym, który odbędzie się 16 stycznia 2016 o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.