Raport z pikniku rewitalizacyjnego

Ewa Ochap / admin
czwartek, 12 styczeń 2017 11:03
A- A A+

Piknik Rewitalizacyjny

18 grudnia 2016r. na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Rykach odbył się Piknik Rewitalizacyjny połączony z Wigilią Miejską, którego celem było zapoznanie mieszkańców gminy z założeniami procesu rewitalizacji oraz pozyskanie informacji nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie życia w gminie Ryki.
W ramach pikniku rewitalizacyjnego zostało przygotowane stoisko programowe z atrakcjami dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Stoisko stanowiło również punkt informacyjny odnośnie programu rewitalizacji. Na stoisku wyświetlana była prezentacja przedstawiająca główne założenia rewitalizacji, w tym założenia programu rewitalizacji dla Ryk, a także dobre praktyki rewitalizacyjne ze świata i za granicy. Dla uczestników pikniku przygotowano materiały informacyjno-promocyjne, m. in. ulotki dotyczące programu rewitalizacji, długopisy, ołówki, karteczki kolorowe, tzw. zaznaczniki, linijki, opaski odblaskowe oraz nagrody.

Podczas pikniku mieszkańcy mieli możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu "Budujemy miasto marzeń – wspólna makieta".

Dla uczestników został przygotowany podkład z mapą centrum Miasta Ryk. Uczestnicy mieli możliwość zagospodarowania obszarów w sposób najbardziej zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami. Mieszkańcy z przygotowanych materiałów tworzyli obiekty i miejsca, które chcieliby, aby znalazły się na terenie miasta – były to zarówno miejsca spotkań, lokale gastronomiczne, miejsca do spędzania czasu wolnego, sportu i rekreacji, wytyczone ścieżki rowerowe. Poniżej zdjęcia prezentujące makietę.

Ściana życzeń – oczekiwania mieszkańców

Dla uczestników została przygotowana tablica, na której mieszkańcy mogli wpisywać czego im brakuje, jakiej oferty, jakich obiektów, jakich zajęć itp. Głównie propozycje dotyczyły zwiększenia powierzchni terenów zieleni, stworzenia nowych miejsc i obiektów sportowo-rekreacyjnych, poszerzenia oferty kulturalnej, a także zwiększenia dostępności do lokali usługowych i handlowych. Część zapisów dotyczyła poprawy infrastruktury drogowej i związanej z tym poprawy bezpieczeństwa drogowego. Poniżej znajdują się propozycje zgłoszone przez mieszkańców:

Marzy mi się w Rykach:

Czego brakuje:

Zgłoś pomysł na rewitalizację

W trakcie pikniku mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Do dyspozycji uczestników pikniku były specjalnie przygotowane formularze (przedstawione na poniższym zdjęciu) do zgłaszania pomysłów oraz długopisy. Zgłoszono ponad 50 pomysłów, które dotyczą propozycji przedsięwzięć związanych z organizacją czasu wolnego dla różnych grup wiekowych mieszkańców, propozycji zmian zagospodarowania przestrzeni, wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców oraz remontów i przebudowy budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej. Poniżej przedstawiono oryginalne brzmienie zgłoszonych propozycji:

Zrób pocztówkę z Ryk

Dla najmłodszych uczestników pikniku zorganizowana została również atrakcja polegająca na możliwości zrobienia pocztówki z wizją przedstawiającą Ryki w 2022 roku. Uczestnicy mieli do dyspozycji różnego rodzaju materiały piśmiennicze i papierowe. Poniżej znajduje się wygląd przygotowanej do wypełnienia pocztówki.