Zarządzanie kryzysowe

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: godz. 9.00 19.12.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 19.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 19.12.2019 r
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (brak opadów, wiatru), emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o opadach marznących

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rykach przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne o możliwych opadach marznących.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu dróg i chodników

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rykach przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne o możliwym oblodzeniu dróg i chodników.

Czytaj więcej...

Informacja

W dniach 21-22 października 2019 r. na terenie gminy Ryki (w obrębie miejscowości: Krasnogliny, Lasoń, Sędowice, Podwierzbie, Bobrowniki i Kleszczówka) prowadzona będzie
akcja poszukiwania padłych dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 121 koła łowieckiego nr 155 „Sokół”. W tych dniach prosimy o nie poruszanie się po terenie leśnym ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia ze strony spłoszonej dzikiej zwierzyny.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rykach przekazuje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - silny wiatr.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Czas wydania: 2019-07-29 13:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia :Burze z gradem/2
Obszar: województwo lubelskie -  powiat rycki

Czytaj więcej...