LIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Falenta / Rafał Machnicki
wtorek, 22 luty 2022 07:36
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LVI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LVII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LVIII sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zmianę rodzaju miejscowości Kazimierzyn z części wsi Swaty na wieś Kazimierzyn;
  b) wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zmianę rodzaju miejscowości Kruków
  z części wsi Budki Rososz na wieś Kruków;
  c) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
  d) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej
  w Rykach przy ul. Rynek Stary 34;
  e) nadania Statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach;
  f) ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych;
  g) wyznaczenia miejsca handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu;
  h) przyjęcia sprawozdań z wykonania planów pracy stałych komisji Rady; Miejskiej w Rykach, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji Rady Miejskiej w Rykach za rok 2021;
  i) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach oraz Komisji Rewizyjnej;
  i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rykach na 2022 rok;
  j) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

Ryki - przestrzeń do inwestycji
Luty 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

7 luty 16:00

MUMIE

7 luty 18:00

MASZ CI LOS

7 luty 20:00

POKUSA

8 luty 16:00

MUMIE

8 luty 18:00

MASZ CI LOS

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych