LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Falenta / Rafał Machnicki
wtorek, 24 maj 2022 09:29
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja (piątek), o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXIV sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  d) udzielenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki,
  f) wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odpowiedzi na skargę dotyczącą kontroli położenia miejsc postojowych i parkingowych przy ul. Karola Wojtyły
  w Rykach,
  g) skargi na uchwałę NR LII/324/2021 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 września 2021r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Ryk, Prezesa Zarządu i pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie zarządu Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Karola Wojtyły 4 w Rykach i organizacji ruchu na osiedlu Karola Wojtyły,
  h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryki.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Ryki - przestrzeń do inwestycji
Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 styczeń 10:00

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KINO RENESANS

31 styczeń 14:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 16:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 18:45

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

31 styczeń 20:50

ŚLUB DOSKONAŁY

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych