LXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej - Gmina Ryki

Małgorzata Falenta / Rafał Machnicki
piątek, 24 czerwiec 2022 13:53
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Nagranie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 5.
 6. Raport o Stanie Gminy za rok 2021:
  a) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2021r.,
  b) debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2021r.,
  c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk
  z wykonania budżetu za 2021 rok:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2021 rok wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania
  z wykonania budżetu gminy za 2021r.,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia
  2 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2021r.,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2022 roku,
  b) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej
  w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 6,
  c) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
  w transakcjach handlowych.
 10. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
Ryki - przestrzeń do inwestycji
Luty 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

7 luty 16:00

MUMIE

7 luty 18:00

MASZ CI LOS

7 luty 20:00

POKUSA

8 luty 16:00

MUMIE

8 luty 18:00

MASZ CI LOS

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych