ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ

Jarosław Żaczek / Rafał Machnicki
poniedziałek, 07 listopad 2022 13:56
A- A A+

Burmistrz Ryk informuję, że Gmina Ryki przystępuję do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy.

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

 1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,

 2) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,

 3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródło ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie wlicza się kosztów transportu surowca z miejsca zakupu do domu kupującego.

Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023.

Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach od 8 listopada 2022r. w godzinach od 800  do 1400  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000zł. brutto za tonę.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkańcy zostaną poinformowani o konieczności uregulowania płatności na wydzielone konto bankowe. Odbiór węgla ze składu (Plac Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rykach ul. Warszawska 7/9) będzie możliwy po uiszczeniu opłaty za zakupiony węgiel i przedstawieniu faktury za jego nabycie. Faktura będzie generowana po zaksięgowaniu wpłaty.

Wniosek do pobrania

Ryki - przestrzeń do inwestycji
Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 styczeń 10:00

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KINO RENESANS

31 styczeń 14:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 16:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 18:45

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

31 styczeń 20:50

ŚLUB DOSKONAŁY

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych