LXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Falenta / Rafał Machnicki
piątek, 25 listopad 2022 11:20
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXVIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXIX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług publicznych i budownictwa mieszkaniowego „Przy szpitalu” w Rykach;
  b) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
  w miejscowości Oszczywilk;
  c) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
  w miejscowości Bobrowniki;
  d) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Kościuszki 19;
  e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023;
  f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ryki;
  g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ryki na rok 2023;
  h) zmieniająca Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryki.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.
Ryki - przestrzeń do inwestycji
Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 styczeń 10:00

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KINO RENESANS

31 styczeń 14:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 16:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 18:45

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

31 styczeń 20:50

ŚLUB DOSKONAŁY

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych