XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Rykach / Łukasz Wiraszka
wtorek, 25 sierpień 2009 12:18
A- A A+

Sesja Rady Miejskiej w Rykach

W dniu 28 sierpnia 2009roku, /piątek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Karola Wojtyły 29 odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  - XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach
      odbytej w dniu 1 czerwca 2009 roku,
  - XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach
      odbytej w dniu 5 czerwca 2009 roku,
  - XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach
      odbytej w dniu 30 czerwca 2009 roku,
  - XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach
      odbytej w dniu 22 lipca 2009 roku.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  2. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2015,
  3. zmieniająca Strategię Rozwoju Gminy Ryki na lata 2008 – 2015,
  4. przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez remont ciągu dróg gminnych w mieście Ryki łączących drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 1415L”,
  5. utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Owni,
  6. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata,
  7. przystąpienia Gminy Ryki do Związku Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w celu wspólnej realizacji działań zmierzających do pozyskania środków unijnych na wykonanie wybranych przez Gminę odrębnie inwestycji w zakresie zmiany sposobu oświetlenia z tradycyjnego na diodowe LED.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
Ryki - przestrzeń do inwestycji
Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 styczeń 10:00

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KINO RENESANS

31 styczeń 14:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 16:30

KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE

31 styczeń 18:45

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

31 styczeń 20:50

ŚLUB DOSKONAŁY

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami

Odnawialne źródła energii

Czysta Energia; Przyjaźni Środowisku

WFOŚIGW

Czyste Powietrze
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka
Fundusz Dróg Samorządowych