Majówka z nordic walking

Tadeusz Stoń
wtorek, 16 maj 2017 14:08
A- A A+

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach zaprasza wszystkich zaawansowanych miłośników marszu z kijami do wzięcia udziału w 12 kilometrowym rekreacyjnym rajdzie nordic walking "Szlakiem umajonych łąk i pól". Zbiórka uczestników w niedzielę 21 maja o godz. 13:45 przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Start o godz. 14:00. Szczegóły w rozwinięciu.

REGULAMIN Rajdu Nordic Walking „Szlakiem umajonych łąk i pól”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Regulamin określa zasady realizacji Rajdu nordic walking „ Szlakiem umajonych łąk i pól”(dalej Rajd)

b) Rajd prowadzony jest przez wyznaczonego przewodnika – Instruktora Nordic Walking

c) Przewodnik czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w Rajdzie i w tym celu upoważniony jest do wydawania wiążących poleceń.

2. CELE RAJDU

a) popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking

b) aktywizacja społeczeństwa w zakresie aktywności ruchowej.

c) promocja Gminy Ryki.

d) integracja osób w różnych przedziałach wiekowych

3. ORGANIZATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 08-500 Ryki ul. Warszawska 62

4. TERMIN I MIEJSCE

a) Rajd odbędzie się 21.05.2017 r.

b) Zbiórka uczestników o godz. 13:45 przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu, start o godz. 14:00. Meta w tym samym miejscu.

c) Długość trasy Rajdu 12 km.,

5. UCZESTNICTWO

Zapisy do dnia 20.05. 2017 r. przyjmuje przewodnik Rajdu Tadeusz Stoń. Tel: 606 814 365.Istnieje możliwość zapisu w dniu Rajdu pod warunkiem stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonej zbiórki.

6. INNE POSTANOWIENIA

a) Udział w Rajdzie jest bezpłatny

b) Osoby pełnoletnie uczestniczące w Rajdzie zobowiązane są przed startem do wypełnienia i podpisania Załącznika do Regulaminu. Załącznik dostępny na miejscu zbiórki.

c) Za udział osoby niepełnoletniej w Rajdzie bierze odpowiedzialność osoba pełnoletnia, która poświadczy to własnoręcznym podpisem w Załączniku do Regulaminu dostępnym na miejscu zbiórki.

d) W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym.

e) Osoby, które mają wątpliwości, co do tego czy ich stan zdrowia pozwala na udział w Rajdzie winny to skonsultować we własnym zakresie z lekarzem.

f) Wszelkie dolegliwości zdrowotne lub objawy złego samopoczucia na początku lub w trakcie trwania Rajdu obowiązkowo należy zgłosić Przewodnikowi, należy wówczas zastosować się do poleceń Przewodnika, włącznie z zaprzestaniem udziału w Rajdzie.

g) Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych kijków oraz stroju i obuwia sportowego dostosowanych do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

h) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany długości trasy. i) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Rajdu.

j) Szczegółowych informacji udziela przewodnik Rajdu, tel 606 814 365.

ORGANIZATOR

Kalendarium

Brak wydarzeń

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 62
08-500 Ryki
tel. 818656865
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.