Rajd nordic walking "Zakończenia lata"

Tadeusz Stoń
wtorek, 19 wrzesień 2017 19:45
A- A A+

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach zaprasza wszystkich zaawansowanych miłośników marszu z kijami do wzięcia udziału w 10 kilometrowym rekreacyjnym rajdzie nordic walking "Zakończenie lata". Trasa przebiega uroczymi zakątkami Naszej Gminy. Planowane tempo marszu 6 km/godz. Zbiórka uczestników w niedzielę 24 września o godz. 13:45 przy domu sołtysa we wsi Lasoń. Start o godz. 14:00. Po zakończeniu Rajdu wspólne ognisko, wiktuały we własnym zakresie. Szczegóły w rozwinięciu.

REGULAMIN Rajdu Nordic Walking „Zakończenie lata”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Regulamin określa zasady realizacji Rajdu nordic walking „ Zakończenie lata”(dalej Rajd)

b) Rajd prowadzony jest przez wyznaczonego przewodnika – Instruktora Nordic Walking

c) Przewodnik czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w Rajdzie i w tym celu upoważniony jest do wydawania wiążących poleceń.

2. CELE RAJDU

a) popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking

b) aktywizacja społeczeństwa w zakresie aktywności ruchowej.

c) promocja Gminy Ryki.

d) integracja osób w różnych przedziałach wiekowych

3. ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 08-500 Ryki ul. Warszawska 62

4. TERMIN I MIEJSCE

a) Rajd odbędzie się 24.09.2017 r.

b) Zbiórka uczestników o godz. 13:45 przy domu sołtysa we wsi Lasoń, start o godz. 14:00. Meta w tym samym miejscu.

c) Długość trasy Rajdu 10 km. z możliwością wydłużenia do 14 km ,

5. UCZESTNICTWO

Zapisy do dnia 22.09. 2017 r. przyjmuje przewodnik Rajdu Tadeusz Stoń. Tel: 606 814 365.Istnieje możliwość zapisu w dniu Rajdu pod warunkiem stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonej zbiórki.

6. INNE POSTANOWIENIA

a) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Udział w Rajdzie jest bezpłatny

b) Osoby pełnoletnie uczestniczące w Rajdzie zobowiązane są przed startem do wypełnienia i podpisania Załącznika do Regulaminu. Załącznik dostępny na miejscu zbiórki.

c) Za udział osoby niepełnoletniej w Rajdzie bierze odpowiedzialność osoba pełnoletnia, która poświadczy to własnoręcznym podpisem w Załączniku do Regulaminu dostępnym na miejscu zbiórki.

d) W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym.

e) Osoby, które mają wątpliwości, co do tego czy ich stan zdrowia pozwala na udział w Rajdzie winny to skonsultować we własnym zakresie z lekarzem.

f) Wszelkie dolegliwości zdrowotne lub objawy złego samopoczucia na początku lub w trakcie trwania Rajdu obowiązkowo należy zgłosić Przewodnikowi, należy wówczas zastosować się do poleceń Przewodnika, włącznie z zaprzestaniem udziału w Rajdzie.

g) Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych kijków oraz stroju i obuwia sportowego dostosowanych do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

h) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany długości trasy.

i) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Rajdu.

j) Szczegółowych informacji udziela przewodnik Rajdu, tel 606 814 365.

ORGANIZATOR

MGOSiR w Rykach ul. Warszawska 62 08-500 Ryki

Kalendarium

Brak wydarzeń

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 62
08-500 Ryki
tel. 818656865
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.