Ułatwienia dostępu

Skip to main content

    Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/packages/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68

  • Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/packages/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68
Najnowsze wiadomości

Aktualności

Ważne informacje

Dla mieszkańców

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM. Wynajem, który kończy się własnością.

04 grudzień 2023

sim ogloszenie
Termin naboru wniosków uzupełniających: od dnia 4 grudnia 2023 do dnia 29 grudnia2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

Burmistrz Ryk ogłasza uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Ostatnie dni naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych z możliwością dojścia do własności w ramach SIM – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

28 listopad 2023

sim ogloszenie

Burmistrz Ryk ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Termin naboru wniosków: od dnia 2 listopada 2023 do dnia 30 listopada 2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

Ruszyła rekrutacja do projektu „Polityka Senioralna EFS+”

27 listopad 2023

logotypy polityka senioralna „Polityka Senioralna EFS +” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Gmina Ryki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach zaprasza mieszkańców w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych na terenie Gminy Ryki do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, realizowanym w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Przypominamy o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

20 listopad 2023

sim ogloszenie

Burmistrz Ryk ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Termin naboru wniosków: od dnia 2 listopada 2023 do dnia 30 listopada 2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

Znajdź nas w social mediach