Ułatwienia dostępu

Skip to main content

    Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/vendor/yootheme/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68

  • Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/vendor/yootheme/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68
Najnowsze wiadomości

Aktualności

Ważne informacje

Dla mieszkańców

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

22 wrzesień 2023

IR2023.jpg

 

W najbliższą niedzielę – 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Lokal wyborczy znajdował się będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w Sali Konferencyjnej. 

W głosowaniu mogą uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i z działów specjalnych produkcji rolnej.

Głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratkach z prawej strony przy nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku „x” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej

https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

Gmina Ryki: Bezpłatny transport na wybory

Gmina Ryki: Bezpłatny transport na wybory

19 wrzesień 2023

Urząd Miejski w Rykach informuje, że w dniu wyborów osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych. Informują o tym przepisy zawarte w artykule 37e Kodeksu Wyborczego.

Do bezpłatnego transportu mają prawo:

  • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Bezpłatny transport przysługuje:

  • z miejsca zamieszania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Jak zgłosić zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego?

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030

15 wrzesień 2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz.28), w związku z Uchwałą nr LXXVII/498/2023 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023 - 2030 informuję, że do 22.09.2023 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Ryki na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w formie online w piątek, 22.09.2023 w godzinach 12.00-14.00.

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/82366488924?pwd=43FhJpr7EE1g3XDOmR8VNFnkm8dMpg.1

Liczymy na aktywny udział Mieszkańców Gminy oraz liczne propozycje i opinie dotyczące sporządzonego programu.

Burmistrz Ryk
Jarosław Żaczek

Znajdź nas w social mediach