Ułatwienia dostępu

Skip to main content

    Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/packages/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68

  • Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/packages/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68
Najnowsze wiadomości

Aktualności

Ważne informacje

Dla mieszkańców

Portal Interesanta - opłacaj zobowiązania wobec Gminy Ryki przez Internet!

08 grudzień 2023

Zapraszamy do korzystania z serwisu Portal Interesanta, stworzonego z myślą o wszystkich, którzy chcą przeglądać i regulować swoje zobowiązania wobec Gminy Ryki on - line.

Serwis Portal Interesanta skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Udostępnia aktualne informacje związane ze zobowiązaniami w stosunku do Gminy Ryki: podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłaty z tytułu gospodarki odpadami. Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu.

Dostęp do serwisu możliwy jest poprzez profil zaufany, klikając ikonę Login.gov.pl (w tym przypadku nie ma konieczności rejestracji).
Jeśli nie posiadają Państwo profilu zaudanego, 'Rejestracja w serwisie Portal Interesanta', po wypełnieniu formularza, konieczna będzie wizyta w Urdzędzie Miejskim w Rykach w celu potwierdzenia tożsamości, można to zrobić w następujących pokojach Urzędu Miejskiego: 111, 116, 212 oraz 213.

Zapraszamy do korzystania! 

Ryki_PInteresanta.png

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM. Wynajem, który kończy się własnością.

04 grudzień 2023

sim ogloszenie
Termin naboru wniosków uzupełniających: od dnia 4 grudnia 2023 do dnia 29 grudnia2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

Burmistrz Ryk ogłasza uzupełniający nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Ostatnie dni naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych z możliwością dojścia do własności w ramach SIM – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

28 listopad 2023

sim ogloszenie

Burmistrz Ryk ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Termin naboru wniosków: od dnia 2 listopada 2023 do dnia 30 listopada 2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

Ruszyła rekrutacja do projektu „Polityka Senioralna EFS+”

27 listopad 2023

logotypy polityka senioralna „Polityka Senioralna EFS +” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Gmina Ryki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach zaprasza mieszkańców w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych na terenie Gminy Ryki do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, realizowanym w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Znajdź nas w social mediach