Ułatwienia dostępu

Skip to main content

    Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/packages/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68

  • Warning: Undefined array key "image_focal_point" in /home/ryki/ftp/_ryki_cg/templates/yootheme/packages/builder/elements/slideshow/templates/template-nav.php on line 68
Najnowsze wiadomości

Aktualności

Ważne informacje

Dla mieszkańców

Dragon-24 wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

01 marzec 2024

Apel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odnośnie realizowanych ćwiczeń przez Wojsko Polskie Dragon-24:

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się, podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk

27 luty 2024

logotypy_FE_RP_UE_Lubelskie.png

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Ryki na spotkanie warsztatowe dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk, który określi główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 marca o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Rykach w Sali konferencyjnej. 

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie podejście w zakresie Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z głównymi informacjami na temat procesu.

Spotkanie równocześnie będzie okazją do zabrania głosu i opowiedzenia o problemach z jakimi mieszkańcy zmagają podczas codziennych podróży. Celem warsztatów jest również zebranie materiału do tworzonego dokumentu i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań transportowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Ryk w perspektywie do 2040 r.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej mobilności miejskiej na terenie MOF Ryk.

Agenda spotkania

Link do ankiety:

https://forms.gle/9MfLX165mPJcHJRU6

Przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych, zamontowanych w 2018 r. w ramach projektu pn: „Czysta Energia” oraz „Przyjaźni Środowisku”.

26 luty 2024

Urząd Miejski w Rykach informuje o zbliżających się przeglądach gwarancyjnych u mieszkańców posiadających instalacje solarne, zamontowanych w 2018 r. w ramach projektu pn: „Czysta Energia” oraz „Przyjaźni Środowisku”.

Przeglądy instalacji solarnych będą dokonywane przez serwisantów firmy FlexiPower Group.

Ponadto informujemy że: 

  • Żadna z osób wykonujących usługę serwisową nie ma prawa pobierać gotówki ani wykonywać innych działań oprócz przeglądu.
  • Z przeglądów sporządzony zostanie protokół, który podpisuje użytkownik instalacji. 
  • Serwisanci nie zbierają żadnych danych osobowych, numerów PESEL, NIP itp., nie wymagają okazania dokumentu tożsamości od mieszkańców.
  • Każda wizyta zawsze poprzedzona jest wcześniejszym telefonem i uzgodnieniem terminu wizyty.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Rykach, pod numerem telefonu, tel.: 81 8657142.

Projekt „Czysta Energia” oraz „Przyjaźni Środowisku”. realizowany był  w 2018 r. i w jego ramach na terenie Gminy Ryki zainstalowanych zostało ok 900 układów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych.  Dofinansowanie w wysokości 85% pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

kolektory.jpg

Znajdź nas w social mediach