Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Częstotliwość i harmonogram odbioru

Częstotliwość odbioru

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób:

 • W zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej:
  • pozostałości po segregacji, odpady niesegregowane – raz w miesiącu, z tym że na terenie miejskim od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
  • „PAPIER I TEKTURA”, worek niebieski – raz na dwa miesiące,
  • „SZKŁO”, worek zielony – raz na dwa miesiące,
  • „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, worek żółty – raz w miesiącu,
  • „BIO”, worek brązowy – raz w miesiącu, z tym że na terenie miejskim od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
  • „POPIÓŁ” – raz w miesiącu w okresie listopad – marzec.
 • W zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej:
  • pozostałości po segregacji, odpady niesegregowane – raz w tygodniu,
  • „PAPIER I TEKTURA”, kontener niebieski – dwa razy w miesiącu,
  • „SZKŁO”, kontener zielony typu „dzwon” – raz na dwa miesiące,
  • „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, kontener żółty – trzy razy w miesiącu,
  • „BIO”, kontener brązowy – raz w tygodniu.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się wg podanego w Biuletynie Informacji Publicznej harmonogramu.