Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkoły podstawowej - harmonogram

- ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA RYK z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki

- HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

- HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024