Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Edukacja

Program "Aktywna tablica" - działania informacyjne

aktywna_tablica.png

W związku z realizacją w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Gmina Ryki zamieszcza plakat informacyjny:

Celem rządowego program „Aktywna tablica” jest wsparcie finansowe szkół, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach tego programu wsparcie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie (w kwocie 35 000,00 zł)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (w kwocie 35 000,00 zł)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Rososzy (w kwocie 35 000,00 zł)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Swatach (w kwocie 35 000,00 zł)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Moszczance (w kwocie 35 000,00 zł)

W ramach przyznanych środków zostały zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.