Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Bazanowie


Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Bazanowie

Projekt  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wartość całkowita kwalifikowana operacji 549 496,66 zł.
Wartość dofinansowania          349 644,00 zł.
Termin realizacji zadania:       31.01.2020 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania:

Wartość robót budowlanych:  499 648,80 zł.
Koszt inspektora nadzoru:      4 797,00 zł.
Kwota dofinansowania:          320 978,00  zł.
Termin realizacji zadania:       31.01.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną (mini nożną), koszykówkę oraz siatkówkę (tenisa, badmintona) , w zakresie wykonania:

- robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę,  roboty ziemne,

- podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,

- urządzeń gotowych boiska wielofunkcyjnego (bramki do piłki nożnej, zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki),

- ogrodzenia boiska,

- piłkochwytów

- oświetlenia  solarnego boiska 6 lampami zdalnie sterowanymi,

- urządzenia terenowe: 8 szt. ławek, 4 szt. koszy, 1 stół do gry w tenisa.