Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa drogi gminnej nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki

Budowa drogi gminnej nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.
Termin zakończenia zadania: grudzień 2024 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Rodzaj robót budowlanych: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w km roboczym i faktycznym 0+002,50 - 1+305,52, budowa chodników, zjazdów, rowów, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym oraz 2 progów zwalniających, oznakowanie drogi, usuniecie kolizji, montaż tablicy informacyjnej.

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, długość drogi: 1303 mb,

- przekrój jezdni: 2 x 1,

- szerokość pasa ruch 2,50 m

- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy

- chodnik przy jezdni o szer. 2,00 z kostki brukowej

- pobocze gruntowe ulepszone kruszywem o szer. 0,75 m –lewostronne

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi: rów otwarty: długości 512 m (km 0+005,75-0+518,55); ściek z korytek betonowych i odwodnienie liniowe: 84 m (km 0+518,55-0+603,35); rów infiltracyjno-odparowujący: 684 m (km 0+616,20 - 1+301,15)

- przejście dla pieszych: w km 0+ 858,50 o parametrach przejścia: szer. 4,00 x dł.5,00 m

Strefa dojścia po obu stronach: chodnik o szer. 2,00 m

Strefa oczekiwania: 2,0 m x 4,0 m (chodnik)

Wyposażenie przejścia: rampy przykrawężnikowe, płytki z wypustki dla niewidomych ułożonych przy krawężniku na szerokości przejścia,

Oświetlenia przejścia: dedykowane za pomocą opraw oświetleniowych umieszczonych na wys. 5-6,5 m z rozsyłem asymetrycznym, strumienia świetlnego zasilanych za pomocą paneli fotowoltaicznych,

- maksymalne obciążenie – 80 kN/oś